Nyhetsartikkel

Lovende resultater av nytt vektreduserende legemiddel

Et nytt legemiddel mot overvekt og fedme, tirzepatid - en dobbel inkretinagonist, har i en fase 3 studie vist resultater fullt på høyde med bariatrisk kirurgi.

Medscape rapporterer om en randomisert, placebokontrollert fase 3-studie med den doble inkretinagonisten tirzepatid1. Resultatene fra det som er betegnet SURMOUNT-1 studien, ble presentert på årets vitenskapelige kongress til the American Diabetes Association (ADA). Samtidig ble resultatene publisert i en artikkel i The New England Journal of Medicine2.

Inkretinhormoner frigjøres fra tarmen til blodstrømmen når vi spiser. De stimulerer frigjøringen av insulin som demper den postprandiale glukoseøkningen. Hos pasienter med type 2-diabetes er effekten av inkretiner svekket. Inkretinmimetika brukes i behandlingen av type 2-diabetes. De har en CNS-effekt som fører til redusert appetitt og økt metthetsfølelse, noe som kan gi vektreduksjon. Semaglutid er en av inkretinagonistene som er på markedet, og som ifølge Medscape er det legemidlet med størst vektreduserende effekt - til nå.

Over 2500 personer med fedme eller overvekt deltok i studien. Ingen av dem hadde diabetes. De fikk ukentlige subkutane injeksjoner med tirzepatid i doser på 5, 10 eller 15 mg eller placebo over 72 uker. De første 20 ukene ble dosene gradvis øket opp til ønsket nivå.

91 prosent av de som fikk den høyeste testdosen, 15 mg/uke, oppnådde et 5 prosents vekttap eller mer i løpet av 72 uker. "En effekt som aldri tidligere har blitt sett", ifølge lederen av studien Ania M. Jastreboff fra Yale University. Det gjennomsnittlige vekttapet blant 630 pasienter som ble behandlet med tirzepatid 15 mg/uke, var over 20 prosent. Og 40 prosent av de som fikk den høyeste dosen, hadde minst 25 prosents vekttap. Gjennomsnittsvekten til denne gruppen var 104 kg ved starten av studien, og det gjennomsnittlige vekttapet etter 72 uker var 16 kg (5 mg), 22 kg (10 mg) og 24 kg (15 mg).

Også de som ble behandlet med 5 og 10 mg tirzepatid, oppnådde betydelige vekttap.

I tillegg så forskerne gunstige effekter på midjemål (17% ned), totale fettmengde (34% ned), HbA1c (0,5 prosentpoeng ned), triglycerider (28% ned). Gjennomsnittlig systolisk blodtrykk ble redusert med 8 mm Hg.

Ikke alle responderte på tirzepatid, men de som gjorde det, opplevde å bli raskere mett og spiste mindre. En ulempe med behandlingen er at den må tas kontinuerlig for resten av livet. Hvis en stanser behandlingen, vil kroppens settpunkt for fettmengde gå tilbake til der det var, og vekten går opp igjen.

De vanligste bivirkningene med tirzepatid var gastrointestinale, og de fleste var milde til moderate og førte til seponering hos ca. 5 prosent.

Resultatene fra SURMOUNT-1-studien er på høyde med det som oppnås med bariatrisk kirurgi. Selv om studien ikke innebar en direkte sammenligning med kirurgi eller semaglutid, er vekttapet så markant at det er tvilsomt om det er behov for sammenlignende studier. I en leder i New England Journal of Medicine antydes det at denne behandlingen kan bli et alternativ til vektkirurgi3.

Tirzepatid er det første midlet fra en ny klasse av doble inkretinagonister med en molekylær struktur konstruert for å aktivere både den glukagonlignende protein-1 (GLP-1) reseptoren og glukoseavhengig insulinotropisk polypeptid (GIP), de to dominerende inkretinene i menneskets tarm. Denne kombinerte aktiviteten har ført til kallenavnet "twincretin" for tirzepatid. Semaglutid er en singel inkretinagonist.

Det antydes av forskerne at tirzepatid kan få betydning for behandlingen av både dyslipidemi, hypertensjon og diabetes. Kanskje skal fedme/overvekt behandles først?

Preparatet er foreløpig ikke godkjent mot fedme og overvekt i USA, men det er godkjent for behandling av type 2-diabetes. Preparatet er heller ikke godkjent i Europa og Norge. Prisen på preparatet forventes høy.

Kilder

Referanser

  1. Zoler ML. Tirzepatide Powers 'Unprecedented' Weight Loss in Obesity Trial. Medscape Medical News. Published June 04, 2022. www.medscape.com
  2. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity published online ahead of print, 2022 Jun 4. N Engl J Med. 2022;10.1056/NEJMoa2206038. doi:10.1056/NEJMoa2206038 DOI
  3. Rosen CJ, Ingelfinger JR. Shifting Tides Offer New Hope For Obesity published online ahead of print, 2022 Jun 4. N Engl J Med. 2022;10.1056/NEJMe2206939. doi:10.1056/NEJMe2206939 DOI