Nyhetsartikkel

Lovende resultater med vaksine mot denguefeber

Den myggbårne virussykdommen denguefeber rangeres av WHO som en av de ti største truslene mot global helse i 2019. En ny vaksine har blitt testet ut i Asia og Latin Amerika.

Temaside om Korona

Insidensen av den myggbårne virussykdommen denguefeber har økt med en faktor på 30 over de siste 50 årene1. Nesten halvparten av verdens befolkning bor i dengue-endemiske områder i mer enn 100 land2. Det estimeres en forekomst av denguefeber på ca. 390 millioner tilfeller hvert år, og sykdommen rangeres av WHO som en av de ti største truslene mot global helse i 2019.

Denguefeber kan forløpe med stor spennvidde i sykdomsforløp, fra asymptomatisk infeksjon til alvorlig infeksjon med en mortalitet på 20 prosent ubehandlet3-4. Selv om gjennomgått infeksjon gir flere tiår med beskyttende immunitet mot den serotypen som forårsaker infeksjonen, så vil en sekundær infeksjon med en annen serotype øke risikoen for alvorlig sykdom. Det finnes fire serotyper DEN 1-45. Infeksjon gir livslang immunitet kun mot den aktuelle serotypen og man kan (teoretisk sett) smittes 4 ganger.

En eksperimentell denguevaksine har vist lovende resultater i en stor pågående randomisert, kontrollert fase 3-studie publisert i New England J of Medicine6. En tetravalent denguevaksine testes ut i områder av Asia og Latin Amerika hvor sykdommen er endemisk.

Friske barn og ungdommer i alderen 4 til 16 år ble randomisert til å motta to doser med vaksinen eller placebo med tre måneders mellomrom. 19.021 individer mottok begge injeksjonene og ble inkludert i studien.

Den totale effekten av vaksinen var 81 prosent. Det var 0.5 tilfeller av denguefeber per 100 personår i vaksinegruppen og 2.5 per 100 personår i placebogruppen. Vaksinen beskyttet over 95 prosent mot sykehusinnleggelse. Effekten varierte noe med serotype.

Forfatterne konkluderer at vaksinen var effektiv mot symptomatisk dengufeber i land der sykdommen er endemisk.

Kilder

Referanser

  1. World Health Organization. Dengue control. Siden besøkt 04.12.2019. www.who.int
  2. Bhatt S, Gething PW, Brady OJ, et al. The global distribution and burden of dengue. Nature 2013;496:504-507. PubMed
  3. World Health Organization. Immunization, vaccines and biologicals: dengue. September 2019. www.who.int
  4. World Health Organization. Dengue and severe dengue. April 2019. www.who.int
  5. Guzman MG, Alvarez M, Halstead SB. Secondary infection as a risk factor for dengue hemorrhagic fever/dengue shock syndrome: an historical perspective and role of antibody-dependent enhancement of infection. Arch Virol 2013;158:1445-1459. PubMed
  6. Biswal S, Reynales H, Saez-Llorens X, et al. Efficacy of a Tetravalent Dengue Vaccine in Healthy Children and Adolescents. N Engl J Med 2019; 381:2009-2019 . www.nejm.org