Nyhetsartikkel

Lumbal spinal stenose

Lumbal spinal stenose er en vanlig årsak til smerte og funksjonshemming hos eldre personer. Mange opereres for tilstanden, men det er uklart hvor nyttig kirurgi er.

Studier tyder på at ca. 10 prosent av den voksne befolkningen får denne diagnosen, og prevalensen øker med alderen1-2. Årlig utføres omtrent 600 000 kirurgiske inngrep for lumbal spinal stenose i USA - omtrent like mange dekompresjons laminektomier som lumbale fusjoner3.

I en oversiktsartikkel i JAMA Network stiller forfatterne spørsmål ved nytten av disse inngrepene4.

Diagnosen kan ofte stilles klinisk basert på en sykehistorie med rygg- og underekstremitetssmerter som er provosert av lumbal ekstensjon, lindret av lumbal fleksjon5-6. Smerten i underekstremiteten kan være ensidig eller bilateral og kan være ledsaget av nummenhet og parestesi i føttene og leggene, noe som reflekterer kompresjon av sensoriske fibre. Senere i forløpet kan pasienter oppleve forverring av balansen og en bred gangart som uttrykk for kompresjon av de bakre nevrale kolonnefibrene som gir bevissthet om posisjon. Diagnosen bekreftes med tverrsnittsbilder som CT og MR.

Lumbal spinal stenose er en degenerativ tilstand. Det foreligger en innsnevring av den lumbale spinale kanalen og/eller nevrale foramina, med kompresjon av spinale nerverøtter.

Ikke-operativ behandling inkluderer aktivitetsmodifisering som å redusere perioder med å stå eller gå, smertestillende tabletter som NSAIDs og fysioterapi7.

En 3-årig oppfølgingsstudie uten operativ intervensjon viste at 1/3 opplevde forbedring, omtrent 50 prosent opplevde ingen endringer og 10-20 prosent opplevde at ryggsmerter, leggsmerter og gangvansker ble verre8.

Det er ikke vist effekt av epidurale steroidinjeksjoner ved lumbal spinal stenose. Kirurgi ser ut til å være effektiv hos nøye utvalgte pasienter med rygg-, sete- og underekstremitetssmerter som ikke blir bedre med konservativ behandling. En randomisert, kontrollert studie viste at dekompresjons laminektomi bedret symptomene mer enn ikke-operativ behandling9. Blant pasienter med både spondylolistese og lumbal spinal stenose er effekten av lumbal fusjon mer usikker. 

Lumbal fusjon er assosiert med større risiko for komplikasjoner som blodtap, infeksjon, lengre sykehusopphold og høyere kostnader. De nøyaktige indikasjonene for lumbalfusjon hos personer med både lumbal spinal stenose og spondylolistese forblir derfor uklare.

Forfatterne konkluderer at lumbal spinal stenose påvirker omtrent 10 prosent av befolkningen i vestlige land. Førstelinjeterapi er aktivitetsmodifisering, analgesi og fysioterapi. Langsiktige fordeler av epidurale steroidinjeksjoner er ikke fastslått. Utvalgte pasienter med fortsatt smerte- og aktivitetsbegrensning kan være kandidater for dekompresjonskirurgi.

Kilder

Referanser

  1. Ravindra VM, Senglaub SS, Rattani A, et al. Degenerative lumbar spine disease: estimating global incidence and worldwide volume. Global Spine J. 2018;8(8):784-794. doi:10.1177/2192568218770769 DOI
  2. Jensen RK, Jensen TS, Koes B, Hartvigsen J. Prevalence of lumbar spinal stenosis in general and clinical populations: a systematic review and meta-analysis. Eur Spine J. 2020;29(9):2143-2163. doi:10.1007/s00586-020-06339-1 DOI
  3. Overview of the National (Nationwide) Impatient Sample. (NIS). Health care cost and utilization project (H-CUP), Agency for Healthcare Research and Quality. Accessed April 1, 2022. www.hcup-us.ahrq.gov
  4. Katz JN, Zimmerman ZE, Mass H, Makhni MC. Diagnosis and Management of Lumbar Spinal Stenosis: A Review. JAMA. 2022;327(17):1688–1699. doi:10.1001/jama.2022.5921 DOI
  5. Genevay S, Atlas SJ. Lumbar spinal stenosis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2010;24(2):253-265. doi:10.1016/j.berh.2009.11.001 DOI
  6. Jensen RK, Lauridsen HH, Andresen ADK, Mieritz RM, Schiøttz-Christensen B, Vach W. Diagnostic screening for lumbar spinal stenosis. Clin Epidemiol. 2020;12:891-905. doi:10.2147/CLEP.S263646 DOI
  7. Ammendolia C, Côté P, Southerst D, et al. Comprehensive nonsurgical treatment versus self-directed care to improve walking ability in lumbar spinal stenosis: a randomized trial. Arch Phys Med Rehabil. 2018;99(12):2408-2419.e2. doi:10.1016/j.apmr.2018.05.014 DOI
  8. Wessberg P, Frennered K. Central lumbar spinal stenosis: natural history of non-surgical patients. Eur Spine J. 2017;26(10):2536-2542. doi:10.1007/s00586-017-5075-x DOI
  9. Malmivaara A, Slätis P, Heliövaara M, et al; Finnish Lumbar Spinal Research Group. Surgical or nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis? a randomized controlled trial. Spine (Phila Pa 1976). 2007;32(1):1-8. doi:10.1097/01.brs.0000251014.81875.6d DOI