Nyhetsartikkel

Lumbale skiveprolaps - hvilken kirurgisk intervensjon er best?

Det finnes en rekke kirurgiske metoder for lumbale skiveprolaps. I en nettverks metaanalyse sammenlignet forskerne 8 ulike metoder med konservativ behandling.

Skiveprolaps er den viktigste årsaken til lumbal rotaffeksjon. Det dreier seg som regel om degenerative forandringer i mellomvirvelskiven, oftest 4. og 5 lumbale skive. Det er hyppigst et problem for individer i 20-50 års alderen. Skivens konsistens og høyde forandres samtidig som bakre deler av annulus fibrosus danner sprekker som skivematerialet kan penetrere. Det kan føre til at nukleusmateriale presses inn i spinalkanalen eller mot rotkanalene som et prolaps, eller at vevssubstansen kommer i kontakt med nerverøttene og gir en kjemisk betennelsestilstand som affiserer nerverøttene. Smerten skyldes en kombinasjon av mekanisk trykk og en inflammatorisk reaksjon.

Implantater for bruk ved kirurgi for skiveprolaps har vært kommersielt tilgjengelig en tid. Flere kliniske studier har vist lovende resultater. Det finnes nå en rekke ulike kirurgiske metoder for å behandle skiveprolaps.

I en systematisk oversikt og nettverk metaanalyse var formålet å sammenligne alle de ulike kirurgiske metodene for skiveprolaps, inkludert også nyere metoder med implantater for reparasjon av annulus og dynamisk stabilisering1.

Forfatterne fant 32 randomiserte, kontrollerte studier med totalt 4.877 deltakere og 8 ulike intervensjoner ble identifisert. Alle de kirurgiske metodene ga signifikant bedring i smerte sammenlignet med konservativ behandling og perkutan diskektomi.

Forfatterne av metaanalysen var ikke i stand til å rangere en behandling som den beste. De fleste behandlingene ga like gode resultater når det gjaldt smertelindring, funksjonsevne og behov for reoperasjon. Perkutan diskektomi og konservativ behandling ga imidlertid konsistent dårligere resultater.

Kilder

Referanser

  1. Rickers KW, Pedersen PH, Tvedebrink T, Eiskjær SP. Comparison of interventions for lumbar disc herniation: a systematic review with network meta-analysis published online ahead of print, 2021 Mar 3. Spine J. 2021;S1529-9430(21)00110-8. doi:10.1016/j.spinee.2021.02.022 DOI