Nyhetsartikkel

Makrolider brukt i svangerskapet gir økt risiko for fosterskader

Det er mistanke om at makrolider som erytromycin, klaritromycin og azitromycin brukt i svangerskapet kan øke risikoen for misdannelser ifølge en britisk kohortstudie.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Makrolidantibiotika som erytromycin, klaritromycin og azitromycin er blant de hyppigst brukte antibiotika under svangerskap i vestlige land1. Anbefalinger vedrørende bruk av makrolider under svangerskapet varierer noe fra land til land. I Norge tilrår legemiddelmyndighetene at man bør unngå erytromycin i første del av svangerskapet. Anbefalt behandling er i de fleste tilfeller penicillin.

En nylig publisert systematisk oversikt vedrørende bruken av makrolider i svangerskapet viste konsistent en økt risiko for spontanabort, men mindre konsistente bevis for medfødte misdannelser, cerebral parese og epilepsi2.

Formålet med den aktuelle studien var å vurdere sammenhengen mellom bruk av makrolider i svangerskapet og større misdannelser, cerebral parese, epilepsi, ADHD og autisme spektrum forstyrrelse hos barn3. Studien var en kohort studie utført i Storbritannia.

Studien inkluderte 104.605 barn født i perioden 1990 til 2016 der mødrene hadde fått utskrevet én makrolid monoterapi (erytromycin, klaritromycin eller azitromycin) eller én penicillin monoterapi etter fjerde gestasjonsuke og frem til fødselen.

Større misdannelser ble påvist hos 186 av 8632 barn (21.55 per 1000) der mødrene hadde fått utskrevet makrolid og blant 1666 av 95.973 barn (17.36 per 1000) der mødrene hadde fått utskrevet penicillin i svangerskapet. Makrolider foreskrevet i første trimester viste økt risiko for større misdannelser sammenlignet med penicillin (27.65 vs 17.65 per 1000, RR 1.55, 95% KI 1.19-2.03) og særlig når det gjaldt kardiovaskulære misdannelser (10.60 vs 6.61 per 1000, RR 1.62, 95% KI 1.05-2.51). Makrolid foreskrevet uavhengig av hvilket trimester var forbundet med økt risiko for genitale misdannelser (4,75 vs 3.07 per 1000, RR 1.58, 95% KI 1.14-2.19) - hovedsakelig hypospadier. Erytromycin brukt i første trimester var forbundet med økt risiko for større misdannelser generelt (27.39 vs 17.65, RR 1.50, 95% KI 1.13-1.99).

Forfatterne konkluderer at forskrivning av makrolid antibiotika i første trimester av svangerskapet var forbundet med en generelt økt risiko for større misdannelser og da særlig kardiovaskulære misdannelser sammenlignet med penicillin. Forskrivning av makrolid uavhengig av trimester var forbundet med økt risiko for genitale misdannelser. Funnene tilsier ifølge forfatterne at makrolider bør brukes med forsiktighet i svangerskapet og om mulig bør andre antibiotika brukes inntil mer forskning er utført.

En svakhet med studien er at det kun forelå data på forskrivning av antibiotika, ikke om disse medisinene ble brukt. Dessuten, 4.7 prosent av dem som fikk makrolider, hadde seksuelt overførbare sykdommer (først og fremst klamydia), mot 1,3 prosent av dem som fikk penicillin. Det er kjent at klamydia kan gi alvorlige hjertemisdannelser.

Funnene i denne studien avviker fra funn i andre studier som ikke har vist noen sammenheng mellom større misdannelser og makrolidbruk i svangerskapet. Man skal derfor være forsiktig med å trekke noen bastante konklusjoner om sikkerheten ved bruk av makrolider i svangerskapet, men det er grunn til å være forsiktig og kanskje foretrekke sikrere alternativer.

Kilder

Referanser

  1. Crider KS, Cleves MA, Reefhuis J, Berry RJ, Hobbs CA, Hu DJ. Antibacterial medication use during pregnancy and risk of birth defects: National Birth Defects Prevention Study. Arch Pediatr Adolesc Med 2009;163:978-85. doi: 10.1001/archpediatrics.2009.188 DOI
  2. Fan H, Li L, Wijlaars L, Gilbert RE. Associations between use of macrolide antibiotics during pregnancy and adverse child outcomes: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2019;14:e0212212
  3. Fan H, Gilbert R, O'Callaghan F, Li L. Associations between macrolide antibiotics prescribing during pregnancy and adverse child outcomes in the UK: population based cohort study. BMJ 2020;368:m331. doi:10.1136/bmj.m331 DOI