Nyhetsartikkel

Mangel på medisiner mot revmatoid artritt

Bruk av antiinflammatoriske medisiner i behandlingen av covid-19 har ført til mangel på viktige antirevmatiske medisiner.

Europeiske land rapporterer om økende mangel på antiinflammatoriske medisiner til behandling av artritter, vaskulitter og andre inflammatoriske revmatiske og muskelskjelett sykdommer fordi slike medisiner har blitt brukt i behandlingen av covid-19. Dette fremgår av en nyhetsartikkel i BMJ1.

The European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) har mottatt rapporter fra en rekke lang, deriblant de skandinaviske landene, om mangel på tocilizumab2. Produsenten av dette legemidlet, Roche, forklarer dette med en uventet høy bruk av medikamentet i behandlingen av covid-19, blant annet en 4-dobling i forbruket i USA. Det fører til kapasitetsproblemer i produksjonen, begrenset tilgang på råmaterialer og skyldes også den komplekse, arbeidskrevende prosessen med å lage biologiske medisiner.

Mangel på tocilizumab kan medføre en oppblussing av pasienters revmatiske sykdom når de blir tvunget til å stoppe denne behandlingen3. I verste fall kan det føre til tap av kontroll over sykdommen. Mange pasienter opplever at alternative biologiske medisiner ikke virker like bra.

Det antydes at leveransene av tocilizumab ikke er normalisert før sommeren 2022.

Kilder

Referanser

  1. Iacobucci G. Shortages of rheumatoid arthritis drugs hit Europe after demand surges for treating covid. BMJ 2021;374:n2384. Published 28 September 2021. doi:10.1136/bmj.n2384 DOI
  2. EULAR. EU shortage of arthritis drugs due to use as treatment for severe CV-19 cases. Sep 2021. www.eular.org
  3. Australian Government, Department of Health. Joint statement: Supply allocations of intravenous tocilizumab (Actemra) during serious shortage. Sep 2021. www.tga.gov.au