Nyhetsartikkel

Marihuana og hjernehelse

Bruken av marihuana eller cannabis i verden er økende, særlig blant yngre mennesker. Amerikanske eksperter advarer mot de skadelige effektene som cannabis kan ha på hjernen.

I en artikkel i Stroke1 har amerikanske kardiologer som representerer the American Heart Association (AHA), foretatt en vitenskapelig gjennomgang av hva vi vet om effektene av marihuana på hjernehelsen.

Marihuana, eller cannabis, ble ansett som et ulovlig stoff i flere tiår. Imidlertid har cannabis i mange deler av verden blitt legalisert for medisinsk bruk eller avkriminalisert for rekreasjons- eller medisinsk bruk. Denne holdningsendringen har resultert i en rask økning i bruken. I USA har man for eksempel sett at bruken har økt fra 11 prosent i 2002 til 18 prosent i 20192. Særlig blant unge individer har marihuana vunnet popularitet som rekreasjonsmiddel.

I 2019 oppga 23 prosent av befolkningen 16–64 år i Norge å ha prøvd cannabis noen gang. Andelen var størst i aldersgruppen 25–44 år, hvor det gjelder nesten 1 av 33. De fleste som prøver cannabis, har bare brukt stoffet noen få ganger.

Marihuana blir oppfattet som et ufarlig stoff. Men konsentrasjonen av psykoaktive ingredienser i rekreasjonsformuleringer har gradvis økt over tid, og ulovlige cannabinomimetika med høy styrke har blitt tilgjengelig4.

Cannabinoidreseptorer finnes i høy tetthet i områder av hjernen involvert i kognisjon og atferd, spesielt i perioder med aktiv nevroutvikling og modning. Akutt rus med cannabinoider kan svekke hukommelse og atferdshemming5. Cannabinoider regulerer også angst og kan gi psykoseliknende effekter6. Alder ved eksponering kan påvirke effekten av cannabinoider på kognitiv funksjon. For eksempel kan prenatale, perinatale og ungdomsperioder være spesielt følsomme for disse forbindelsene7.

Det foreligger også økende bevis for rollen til endogene cannabinoider i reguleringen av nevrotransmitterfrigjøring, synaptisk plastisitet og nevroutvikling. I dyremodeller forstyrrer eksogene cannabinoider disse viktige prosessene og fører til kognitive og atferdsmessige abnormiteter. Disse dataene korrelerer med den høyere risikoen for kognitiv svikt som er rapportert i noen observasjonsstudier utført på mennesker.

Det er uklart om effekten av cannabis på kognisjon går tilbake etter stans av bruken. Imidlertid vekker disse bevisene, sammen med den økte risikoen for hjerneslag rapportert hos marihuanabrukere, bekymringer om dets potensielle langsiktige effekter på kognitiv funksjon.

Denne vitenskapelige rapporten fra AHA vurderer sikkerheten ved bruk av cannabis sett fra et hjernehelseperspektiv og beskriver hvordan cannabis kan forårsake kognitiv dysfunksjon. Ekspertene anbefaler at både helsepersonell og brukere blir bedre kjent med de negative effektene som cannabis kan ha på hjernen.

Kilder

Referanser

  1. Testai FD, Gorelick PB, Aparicio HJ, et al. Use of Marijuana: Effect on Brain Health: A Scientific Statement From the American Heart Association. Stroke. 2022;53(4):e176-e187. doi:10.1161/STR.0000000000000396 DOI
  2. US Department of Health and Human Services. 2019 NSDUH annual national report.2020. Accessed February 9, 2021. https://www.samhsa.gov/data/report/2019-nsduh-annual-national-report
  3. Skretting Lunde E. 1 av 7 unge har brukt cannabis siste året. Statistisk sentralbyrå. Publisert 4. november 2019. www.ssb.no
  4. National Institutes of Health, National Institute on Drug Abuse. Marijuana potency.2020. Accessed February 10, 2021. https://www.drugabuse.gov/drug-topics/marijuana/marijuana-potency
  5. Mechoulam R, Parker LA. The endocannabinoid system and the brain.Annu Rev Psychol. 2013; 64:21–47. doi: 10.1146/annurev-psych-113011-143739 DOI
  6. Curran HV, Freeman TP, Mokrysz C, Lewis DA, Morgan CJ, Parsons LH. Keep off the grass? Cannabis, cognition and addiction.Nat Rev Neurosci. 2016; 17:293–306. doi: 10.1038/nrn.2016.28 DOI
  7. Hurd YL, Manzoni OJ, Pletnikov MV, Lee FS, Bhattacharyya S, Melis M. Cannabis and the developing brain: insights into its long-lasting effects.J Neurosci. 2019; 39:8250–8258. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1165-19.2019 DOI