Nyhetsartikkel

Maskulinitet og risiko for selvmord

Er det noen sammenheng mellom det å leve opp til et ønske om å være maskulin og risiko for selvmord?

Temaside om Korona

Om lag 500 - 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. To av tre er menn. Og unge mennesker er spesielt utsatt. Blant ungdom mellom 15 og 29 år er selvmord den nest viktigste dødsårsaken etter trafikkulykker.

En mulig forklaring på denne kjønnsforskjellen kan være menns mål om å være maskuline uttrykt i form av sterkt konkurranseinstinkt, emosjonelle begrensninger og aggresjon1.

Add Health er en nasjonal studie i USA som følger ungdommer i overgangen til voksenlivet. I en tidligere publikasjon fra denne studien fant forskerne 9 variabler som var forbundet med selvmord (familiemedlem har gjort selvmord, utvist fra skolen, rømt hjemmefra, brukt våpen, hvit rase, røyking, involvert i alvorlig slåsskamp, lovovertreder og tilbøyelighet til å slåss)2. De antydet at maskulinitet var forbundet med selvmord, depresjon, tilgang til våpen samt de 9 variablene.

I den nye artikkelen publisert i JAMA Psychiatry i februar 2020 har forskerne fulgt de 20.745 ungdommene i Add Health fra 1995 til 20143. De inkluderte mennene ble skåret ved hjelp av et spørreskjema med 16 kjønnsrelaterte variabler som dreide seg om ikke å gråte, være i god fysisk form, ikke være humørsyk, ikke være emosjonell, å like seg selv, være villig til å slåss og være en person som tar risiko. De deltakerne som skåret høyt, ble klassifisert som å ha høy tradisjonell maskulinitet.

Det var 22 selvmord i denne studien, 21 av disse var menn. Menn med høy tradisjonell maskulinitets-skår hadde 2.4 ganger høyere risiko for å dø av selvmord enn de med lavere skår. Og de hadde 1.45 ganger lavere sannsynlighet for å fortelle om selvmordstanker. Alle de 9 risikofaktorene for selvmord var positivt assosiert med høy tradisjonell maskulinitet.

Ifølge forfatterne er dette den første studien som viser at høy tradisjonell maskulinitet er forbundet med økt risiko for selvmord. Forfatterne antyder at ved selvmord blant menn kan høy tradisjonell maskulinitet være en underliggende risikofaktor som kan vise seg som sinne, voldelighet, tilgang på skytevåpen og skoleproblemer.

Det lave antallet selvmord i studien samt begrenset informasjon fra deltakerne om kjønnsrelaterte data, tilsier at mer forskning behøves og at initiativ bør tas når det gjelder å påvirke betydningen av maskulinitet ved selvmord.

Kilder

Referanser

  1. Coleman D. Traditional masculinity as a risk factor for suicidal ideation: cross-sectional and prospective evidence from a study of young adults. Arch Suicide Res. 2015;19(3):366-384. PubMed
  2. Feigelman W, Joiner T, Rosen Z, Silva C. Investigating correlates of suicide among male youth: questioning the close affinity between suicide attempts and deaths. Suicide Life Threat Behav. 2016;46(2):191-205. PubMed
  3. Coleman D, Feigelman W, Rosen Z. Association of High Traditional Masculinity and Risk of Suicide Death. Secondary Analysis of the Add Health Study. JAMA Psychiatry. Published online February 12, 2020 . jamanetwork.com