Nyhetsartikkel

Medfører delta-varianten alvorligere sykdom?

Deltavarianten av SARS-CoV-2 er blitt den dominerende i store deler av verden. Den smitter lettere, men forårsaker den alvorligere sykdom?

I midten av juni 2021 ble deltavarianten den dominerende varianten av SARS-CoV-2 i USA. Per juli 2021 var deltavarianten skyld i nær alle nye SARS-CoV-2 infeksjoner i USA. Deltavarianten er mer smittsom enn tidligere varianter av koronaviruset, men det er uklart om deltavarianten forårsaker alvorligere sykdom blant voksne.

Formålet med den aktuelle studien utført av Center for Disease Control and Prevention (CDC) i USA, var å undersøke om deltavarianten medførte alvorligere sykdom blant ikke-gravide voksne over 18 år. CDC gjennomgikk data fra nær 90.000 sykehusinnleggelser fra 14 ulike stater i tidsrommet fra januar til august 2021. Studien er publisert i MMWR, Morbidity and Mortality Weekly Report1.

Resultatene viste en økning i antall sykehusinnleggelser i perioden juli-august 2021, i perioden med delta dominans. De fant imidlertid ikke noen statistisk signifikant forskjell i andelen pasienter som ble overført til intensivenhet, som krevde mekanisk ventilasjon eller som døde når populasjonen ble stratifisert for alder og vaksinasjonsstatus.

Disse retrospektive data fra den virkelige verden indikerer at antall sykehusinnleggelser økte under perioden med dominans av deltavarianten, men at andre alvorlige utfall ikke økte.

Kilder

Referanser

  1. Taylor CA, Patel K, Pham H, et al. Severity of Disease Among Adults Hospitalized with Laboratory-Confirmed COVID-19 Before and During the Period of SARS-CoV-2 B.1.617.2 (Delta) Predominance - COVID-NET, 14 States, January-August 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(43):1513-1519. Published 2021 Oct 29. doi:10.15585/mmwr.mm7043e1 DOI