Nyhetsartikkel

Medfører fysisk aktivitet økt risiko for fortidlig fødsel?

Bør du trene eller mosjonere i svangerskapet, eller er det best å ta det med ro?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det har vært usikkerhet om hvorvidt fysisk aktivitet i svangerskapet øker risikoen for fortidlig fødsel. I en systematisk oversikt ønsket forskerne å finne ut om det var noen dose-respons sammenheng1, det vil si om økt fysisk aktivitet økte risikoen for fortidlig fødsel.

Enkeltstudiene som ble inkludert i denne samlestudien, var prospektive, case-control studier og randomiserte, kontrollerte studier. Forskerne fant 41 studier som oppfylte inklusjonskriteriene, hvorav 20 var randomiserte, kontrollerte studier.

Resultatene viste at høy fysisk aktivitet var forbundet med nedsatt risiko for fortidlig fødsel. Lavest risiko ble funnet i gruppen som var fysisk aktive i 2 til 4 timer per uke. Fysisk aktive versus fysisk inaktive kvinner hadde 10-14% reduksjon i risikoen for fortidlig fødsel.

Forskerne understreker behovet for flere randomiserte, kontrollerte studier omkring denne problemstillingen.

Kilder

Referanser

  1. Aune D, Schlesinger S, Henriksen T, et al. Physical activity and the risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. BJOG. 2017 Apr 4.