Nyhetsartikkel

Medikamentvalg ved type 2-diabetes

Hvilke(t) medikament bør brukes ved type 2-diabetes? I Norge er det nå 8 medikamentgrupper med 17 ulike generiske preparater, i tillegg til 7 kombinasjonspreparater.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Type 2-diabetes er blitt en folkesykdom. Beregnet prevalens hos voksne er ca. 5% blant menn og ca. 4 % blant kvinner i Norge. I lavinntektsland er forekomsten enda høyere. Det er beregnet at diabetes på verdensbasis var årsak til 1,5 millioner dødsfall i 2012. Det er derfor lett å forstå at det stadig dukker opp nye medikamenter, og med korte intervall publiseres nye randomiserte terapistudier. I Norge er det nå 8 medikamentgrupper med 17 ulike generiske preparater, i tillegg til 7 kombinasjonspreparater. Virkningsmekanismene er ulike, men alle reduserer glukose og HbA1c. Det er en stor utfordring å beholde oversikten i denne medikamentjungelen.

Materiale og metode

Den aktuelle studien har som målsetning å beregne relativ effekt og sikkerhet for alle aktuelle antidiabetika, inklusive insulin1. Metoden er en såkalt nettverks meta-analyse. Det betyr at man identifiserer kvalitetsstudier, slår sammen resultater og sammenligner effekter mellom alle medikamentgruppene, og mellom hver gruppe og placebo. Dette tillater sammenligning av effekt også mellom medikamentgrupper hvor det ikke er foretatt direkte sammenlignende studier.

Utgangspunktet for analysene er totalt 301 randomiserte, kliniske forsøk med tilsammen 1,4 millioner pasientmåneder. 177 studier handlet om monoterapi, 109 studier om metformin pluss ett tilleggsmedikament (duoterapi), og 29 om metformin pluss sulfonylurea og et tilleggsmedikament (trippelterapi). Det primære effektmålet var kardiovaskulær dødelighet. Sekundære effektmål var total dødelighet, episoder med hypoglykemi, hjerteinfarkt, hjerneslag, HbA1c og vekt.

Resultater

Det oppsummerte resultatet var at det ikke kunne påvises signifikante forskjeller mellom noen av medikamentgruppenes effekt på endepunktene kardiovaskulær eller total dødelighet. Alle var like gode. Metformin var assosiert med lavere eller ikke signifikant forskjellig nivå av HbA1c sammenliknet med alle de øvrige medikamentgruppene. Ved duobehandling med metformin var det heller ingen forskjeller i effekt på HbA1c mellom de ulike tilleggspreparatene.

Konklusjon

Dette betyr at studien gir faglig støtte til internasjonale og norske retningslinjer som alle understreker at metformin er førstevalg. Valg av preparat nummer to er mer åpent og kan baseres på individuelle faktorer og bivirkninger, og ikke bare på den glukose-senkende effekten. For allmennlegen som skal håndtere dette, får vi håpe at de nye norske retningslinjene, som skal være ferdig i høst, tør å velge og gi klare anbefalinger. Det vil være det beste både for pasienter og leger.

Kilder

Referanser

  1. Palmer SC, Mavridis D, Nicolucci A, et al. Comparison of clinical outcomes and adverse events associated with glucose-lowering drugs in patients with type 2 diabetes. A meta-analysis. JAMA 2016; 316: 313-24.