Informasjon

Melk ved akutt diaré

Det har vært mye frem og tilbake om melkens betydning ved akutt diaré hos små barn. Her er en ny rapport fra Cochrane Collaboration.

Temaside om Korona

Bakgrunn

Små barn med akutt diaré, en tilstand som vanligvis skyldes akutt virusinfeksjon i tarmen (akutt gastroenteritt), kan midlertidig stanse å produsere laktase, tarmenzymet som bryter ned melkesukkeret, laktose. Det betyr at barna ikke fordøyer laktose, hovedsukkeret i melk, og det kan forverre eller forlenge diarésykdommen. Imidlertid er det usikkert om det å unngå laktoseholdig melk eller melkeprodukter hjelper barna til raskere å bli friske fra den akutte diaréen.

En Cochrane-studie har vurdert om det å unngå eller redusere inntaket av laktoseholdig melk eller melkeprodukter kan korte ned varigheten og alvorlighetsgraden av sykdom hos små barn med akutt diaré1.

Materiale og metode

Seleksjonskriteriene var randomiserte eller kvasi-randomiserte kontrollerte studier som vurderte effekten av å unngå eller redusere eksponeringen for laktose blant små barn under 5 år med akutt diaré. Kvaliteten på de identifiserte studiene ble vurdert av to granskere uavhengig av hverandre før inklusjon i studien og metaanalysen.

Resultater

Forskerne inkluderte 33 studier med tilsammen 2973 barn med akutt diaré. 29 av studiene ble utelukkende utført på barn innlagt i sykehus, alle fra høy- eller middelinntekts land. 15 studier inkluderte barn under 12 måneder, og 22 ekskluderte barn som ble ammet. Sammenlignet med laktoseholdig melk og melkeprodukter, fant forskerne at laktosefrie produkter kan redusere varigheten av diaréen med i gjennomsnitt 18 timer (mean difference -17,77, 95% KI -25,32 til -10,21, 16 studier med 1467 barn, kvaliteten på studiene var lav).

Laktosefrie produkter reduserer sannsynligvis risikoen for behandlingssvikt (definert som vedvarende eller forverret diaré eller oppkast, behov for tillegg av rehydreringsbehandling, eller fortsatt vekttap) med ca. 50% (RR 0,52, KI 0,39-0,68, 18 studier med 1470 barn, moderat kvalitet på studiene).

Fortynnet laktoseholdig melk ble ikke vist å redusere varigheten av diaréen sammenlignet med ufortynnet melk eller melkeprodukter (5 studier med 417 barn, lav kvalitet på studiene), men det kan redusere risikoen for behandlingssvikt (RR 0,65, 95% KI 0,45-0,94, 9 studier med 687 barn, lav kvalitet på studiene).

Konklusjoner

Forskerne bak Cochrane-rapporten konkluderer at blant små barn med akutt diaré som ikke ammes, vil et skifte til laktosefri melk, eller en pause i melkeinntaket, føre til tidligere tilbakegang av den akutte diaréen og gi færre med behandlingssvikt. Å fortynne laktoseholdig melk kan ha noen fordeler, men flere studier behøves for å befeste den konklusjonen.

Det var ingen studier fra lavinntekts land, der dødeligheten ved diaré er høy og underernæring er vanligere.

Bemerk at de aller fleste av disse studiene ble utført på sykehusinnlagte barn med hva vi må tro er ganske alvorlig diaré. Det er derfor høyst usikkert om konklusjonene gjelder for barn som behandles hjemme. Gyldigheten av funnene er også begrenset til den velstående del av verden.

Kilder

Referanser

  1. Macgillivray S, Fahey T, McGuire W. Lactose avoidance for young children with acute diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2013 Oct 31;10:CD005433. Cochrane (DOI)