Nyhetsartikkel

Mener fastleger har bra kunnskap om hodepine hos barn

- Undersøkelser av kvaliteten på fastlegers arbeid viser at det stort sett står bra til, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin. Han kjøper ikke Tine Pooles uttalelser om at det er lite kunnskap blant fastleger om migrene hos barn blant norske fastleger.

Temaside om Korona

Allmennlege og hodepineekspert Tine Poole mener det er for lite kunnskap blant fastleger om migrene hos barn.

- At kunnskapen blant fastlegene om denne tilstanden er for dårlig, må vi gjøre noe med. Det var også noe Bent Høie påpekte i Spørretimen i Stortinget 7. mars da migrene var tema, sier Poole i et intervju med NHI.no.

Les hele intervjuet med Tine Poole her

- Står bra til

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, mener derimot det står bra til på norske legekontor, og han er kritisk til Pooles uttalelser.

- Jeg lurer på hva Poole baserer uttalelsen på, sier Brelin til NHI.no.

- Er det synsing, eller vet hun at det er slik? 

Han sier at det er mye ulike spesialister mener fastleger ikke er gode nok på, dette er ofte subjektiv synsing.

- De undersøkelsene vi har av kvaliteten på fastlegers arbeid, viser at det stort sett står bra til. Spesialistene ser aldri de pasientene som fastlegene behandler selv og som aldri trenger en spesialist, sier Brelin.

Migrene ganske vanlig hos barn

Poole sier i intervjuet med NHI.no at migrene hos barn er ganske vanlig. Men at det i dag ikke finnes noen anslag om hvor mange barn som har uoppdaget eller udiagnostisert migrene.

- Barn som har migrene og ikke får behandling, kan i verste fall utvikle kronisk migrene - som innebærer mer enn 15 hodepinedager i måneden, sier Poole.

- For mange leger sitter det langt inne å sette en kronisk diagnose på et barn. Jeg har jobbet spesielt med dette i mange år, så jeg føler meg trygg på det. Migrene kan være en tøff diagnose å gi et barn, men dette er nå engang en del av fastlegens oppgaver. Det er kun i sjeldne tilfeller det bør henvises til spesialist, sier Poole.