Nyhetsartikkel

Menopausen gir endret fettdistribusjon

Menopausen påvirker fordelingen av fettet i kroppen, men det ser ikke ut til at menopausen i seg selv medfører noen generell vektøkning.

Temaside om Korona

Fettmengden er vist å øke hos aldrende kvinner, men i hvilken grad menopausen medvirker til disse endringene, er fortsatt uklart. 

En metaanalyse har sett på fettdistribusjonen i kroppen omkring menopausen - ved opphør av menstruasjonen1. Analysen baserte seg på 201 tverrsnittsstudier der man hadde målt fettmengden hos premenopausale og postmenopausale kvinner. Totalt inngikk 1.049.919 kvinner, 478.734 premenopausale og 571.185 postmenopausale kvinner. 11 longitudinelle studier ble også inkludert i metaanalysene og bestod av 2.472 kvinner som var premenopausale ved inklusjon og postmenopausale ved oppfølging.

Hovedfunnet i studien var at fettmengden i kroppen økte signifikant mellom premenopausale og postmenopausale kvinner, inkludert kroppsmasseindeks (1.14 kg/m2), kroppsvekt (1 kg), kroppsfettandelen (2.88%), midjemålet (4.63 cm), hofteomkretsen (2.01 cm), andelen visceralt fett (26.90 cm2) og andelen trunkusfett (5.49%). Mengden fett i beina gikk imidlertid signifikant ned (3.19%).

Forskerne konkluderer at endringer i fettmengden mellom premenopausen og postmenopausen først og fremst må tilskrives økende alder, og at menopausen i seg selv ikke hadde noen signifikant betydning. Imidlertid, nedgangen i prosentandelen med totalt fett i beina og økningen i mengden sentralt plassert fett tyder på en mulig endring i fordelingen av fettet i kroppen etter menopausen. Disse endringene antas, i det minste til en viss grad, å skyldes hormonskiftet som inntrer midt i livet der kvinnene får en relativt høyere androgen til østradiol mengde etter menopausen, noe som fører til forsterket sentral avleiring av fett. Den økte akkumulering av sentralt fett etter menopausen, kan forklare eldre kvinners økte risiko for hjerte- og karsykdom.

Studien viste at kvinner som brukte hormonerstatnings midler, hadde redusert sentral fettavleiring, men økt total vektøkning.

Kilder

Referanser

  1. Ambikairajah A, Walsh E, Tabatabaei-Jafari H, Cherbuin N. Fat mass changes during menopause: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2019 Apr 26 . doi:10.1016/j.ajog.2019.04.023 DOI