Nyhetsartikkel

Meslingeviruset svekker immunsystemet

Antall tilfeller med meslinger er 3-doblet de siste årene. I 2018 døde over 100.000 som følge av meslinger. Hva er det med meslingeviruset som gjør det så farlig?

Temaside om Korona

Før man begynte å vaksinere, fikk nesten alle barn meslinger, noe som førte til millioner av dødsfall på verdensbasis. Global vaksinasjon mot meslinger medførte en enorm reduksjon i insidensen av infeksjoner med meslingevirus og meslingerelatert død. Men meslinger er fortsatt endemisk i store deler av verden og mer enn 7 millioner mennesker blir årlig syke og forårsaker mer enn 100.000 døde. Etter flere tiår med nedgang, har antall tilfeller på verdensbasis blitt 3-doblet de siste årene som følge av færre vaksinasjoner.

Meslingeviruset infiserer immuncellene i kroppen, noe som gir en akutt immunsuppresjon. For å identifisere og kvantifisere langtidseffekter av meslinger på immunsystemet, brukte forskerne i den aktuelle studien en blodprøve (VirScan) som måler antistoffer mot tusener av ulike patogener/antigener i blodet1.

I studien ble 77 uvaksinerte barn undersøkt før og 2 måneder etter at de hadde hatt en naturlig infeksjon med meslingeviruset. Meslingeinfeksjonen forårsaket at 11 til 73 prosent av alle antistoffene til barna ble eliminert. Gjenopprettelse av antistoffer kom først etter naturlig reeksposisjon for de ulike patogener. Disse effektene på immunsystemet ble ikke observert hos barn som hadde fått MMR-vaksinen (meslinger, kusma (mumps) og rubella).

Mange av dødsfallene som skyldes meslingeviruset forårsakes av sekundære infeksjoner fordi viruset infiserer og svekker funksjonen til immuncellene. Denne reduksjonen av immuncellenes hukommelse etter en meslingeinfeksjon gjør individene sårbare for fremtidige infeksjoner, noe som viser hvorfor det er så viktig at alle vaksineres.

Kilder

Referanser

  1. Mina MJ, Kula T, Leng Y, et al. Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection from other pathogens. Science 01 Nov 2019: Vol. 366, Issue 6465, pp. 599-606. science.sciencemag.org