Nyhetsartikkel

Mild, akutt divertikulitt kan behandles uten antibiotika

I denne studien fant forskerne at mild, akutt divertikulitt kan trygt og effektivt behandles like bra uten antibiotika.

Ettersom befolkningen eldes, øker insidensen av divertikkelsykdom. Vi regner at cirka 30 prosent av de som er eldre enn 45 år, og 60 prosent av de som er over 85 år, har divertikler. Om lag 10-25 prosent av disse vil oppleve en episode med akutt divertikulitt en eller annen gang1. Akutt divertikulitt er en av de hyppigste akuttmedisinske tilstandene i den vestlige verden2. Men 75 prosent av disse episodene gir ikke komplikasjoner, og de fleste får et godt utfall med konservativ behandling3.

I de senere år er det vist at antibiotika ikke gir noen tilleggsgevinst i behandlingen av ukomplisert akutt divertikulitt blant hospitaliserte pasienter4-5. Også blant ikke innlagte pasienter med ukomplisert akutt divertikulitt har slik behandling vist seg trygg og effektiv.

Formålet med den aktuelle studien publisert i Annals of Surgery6, var å undersøke om mild akutt divertikulitt kan behandles uten innleggelse og uten antibiotika på en trygg og effektiv måte.

Studien var en prospektiv, multisenter, noninferiority, randomisert, kontrollert studie av pasienter som kontaktet akuttmedisinsk avdeling med symptomer forenlige med akutt divertikulitt. Diagnosen ble bekreftet med CT. Pasientene ble randomisert til

 • en kontrollgruppe som fikk klassisk behandling med amoxicillin/klavulansyre + antiinflammatorisk og symptomlindrende behandling - ATB-gruppen
 • eksperimentgruppen som fikk antiinflammatorisk og symptomlindrende behandling - ikke-ATB-gruppen
 • den antiinflammatoriske og symptomlindrende behandlingen bestod av ibuprofen, paracetamol og kostråd

Kliniske kontroller ble utført på dag 2, 7, 30 og 90. Det primære utfallsmålet var sykehusinnleggelser. Sekundære utfallsmål var antall akuttmedisinske konsultasjoner, smertekontroll og akuttkirurgi.

480 pasienter ble inkludert i studien. Resultatene viste:

 • Sykehusinnleggelser: ATB-gruppen 14/238 (5.8%), ikke-ATB-gruppen 8/242 (3.3%)
 • Akuttmedisinske konsultasjoner: ATB-gruppen 16/238 (6.7%), ikke-ATB-gruppen 17/242 (7%)
 • Dårlig smertekontroll ved dag 2: ATB-gruppen 13/230 (5.7%), ikke ATB-gruppen 5/221 (2.3%)

Forfatterne konkluderer at ikke-innlagte pasienter med mild akutt divertikulitt kan behandles på en trygg og effektiv måte uten antibiotika sammenlignet med nåværende standardbehandling.

Kilder

Referanser

 1. Bollom A, Austrie J, Hirsch W, et al. Emergency Department Burden of Diverticulitis in the USA, 2006-2013. Dig Dis Sci. 2017;62(10):2694-2703. doi:10.1007/s10620-017-4525-y DOI
 2. Jamal Talabani A, Lydersen S, Endreseth BH, Edna TH. Major increase in admission- and incidence rates of acute colonic diverticulitis. Int J Colorectal Dis. 2014;29(8):937-945. doi:10.1007/s00384-014-1888-9 DOI
 3. Hall J, Hardiman K, Lee S, et al. The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Left-Sided Colonic Diverticulitis. Dis Colon Rectum. 2020;63(6):728-747. doi:10.1097/DCR.0000000000001679 DOI
 4. Daniels L, Ünlü Ç, de Korte N, et al. Randomized clinical trial of observational versus antibiotic treatment for a first episode of CT-proven uncomplicated acute diverticulitis. Br J Surg. 2017;104(1):52-61. doi:10.1002/bjs.10309 DOI
 5. Chabok A, Påhlman L, Hjern F, Haapaniemi S, Smedh K; AVOD Study Group. Randomized clinical trial of antibiotics in acute uncomplicated diverticulitis. Br J Surg. 2012;99(4):532-539. doi:10.1002/bjs.8688 DOI
 6. Mora-López L, Ruiz-Edo N, Estrada-Ferrer O, et al. Efficacy and Safety of Nonantibiotic Outpatient Treatment in Mild Acute Diverticulitis (DINAMO-study): A Multicentre, Randomised, Open-label, Noninferiority Trial. Ann Surg. 2021;274(5):e435-e442. doi:10.1097/SLA.0000000000005031 DOI