Nyhetsartikkel

Modernavaksinen

Modernavaksinen ble godkjent av det europeiske legemiddelverket i starten av januar 2021. Det er også en mRNA-vaksine, men den skiller seg litt fra BioNTech/Pfizer-vaksinen på noen områder.

I likhet med BioNTech/Pfizer-vaksinen er Moderna-vaksinen en mRNA-vaksine. Det betyr at vaksinen inneholder den genetiske koden, mRNA, til en liten bit av spikes-proteinet (S-protein). Denne budbringeren tas opp av immunceller i kroppen som ut fra genkoden starter å produsere en harmløs bit av S-proteinet. Det fungerer som et antigen, en inntrenger, og utløser en immunreaksjon som resulterer i produksjon av antistoffer som angriper antigenet. Når et virus på et eller annet tidspunkt trenger inn i kroppen, vil antistoffene angripe viruset fordi de gjenkjenner S-proteinet på virusets overflate. På den måten overvinner kroppen viruset.

Også Moderna-vaksinen må settes som to intramuskulære injeksjoner. Dosen er 0,5 ml. Mens intervallet mellom de to BioNTech/Pfizer-dosene er 21 dager, er det 28 dager for Moderna-vaksinen. Vaksinen godkjennes for personer 18 år eller eldre. 

Moderna-vaksinen ble hastegodkjent i USA 18. desember og i Storbritannia i romjulen. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) godkjente vaksinen 6. januar. Totalt har Norge en avtale om leveranse av 1,9 millioner doser av denne vaksinen.

Dokumentasjonen for Moderna-vaksinens effekt stammer i hovedsak fra en randomisert, dobbel-blind, placebo-kontrollert fase III studie som inkluderte ca. 30.000 deltakere i alderen 18-95 år1. Midlertidige funn fra denne studien basert på en median observasjonstid på 2 måneder, indikerer at vaksineeffekten etter to doser er 94 prosent. Effekten er høy uansett alder, kjønn, rase, etnisitet og blant personer med underliggende medisinske tilstander. Mange reagerer med milde bivirkninger fra injeksjonsstedet eller i form av systemiske bivirkninger i løpet av de første 7 dagene etter at vaksinen er satt - oftere etter den andre dosen enn den første. De fleste lokale eller systemiske bivirkninger inntrer 1-2 dager etter vaksineringen og er borte etter 2-3 dager.

Til forskjell fra BioNTech/Pfizer-vaksinen krever Moderna-vaksinen en lagringstemperatur på –20oC, og vaksinen holder seg stabil i kjøleskapstemperatur (2–8oC) for opptil 30 dager etter opptining. Noe som gjør det enklere å administrere Moderna-vaksinen sammenlignet med BioNTech/Pfizer-vaksinen.

Tidligere ble det ansett som viktig at 1. og 2. dose inneholder den samme vaksinen - at man holder de ulike vaksinene fra hverandre. Nyere kunnskap viser at det er mindre viktig. Som for BioNTech/Pfizer-vaksinen så vet man foreløpig lite om langtidseffektene av Moderna-vaksinen. Derfor følges de vaksinerte nøye over tid.

Det foreligger foreløpig ikke data på effekten blant gravide kvinner.

Kilder

Referanser

  1. Oliver SE, Gargano JW, Marin M, et al. The Advisory Committee on Immunization Practices’ Interim Recommendation for Use of Moderna COVID-19 Vaccine — United States, December 2020. CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report, January 1, 2021 / 69(5152);1653-1656. www.cdc.gov