Nyhetsartikkel

Modifisert Valsalva ved supraventrikulær takykardi

Et anfall med supraventrikulær takykardi kan i noen tilfeller stanses med å aktivere vagus gjennom å utføre en Valsalva manøver. Det er en trygg, rask og sikker måte å stoppe et slikt anfall på. Med dessverre er det ikke alltid effektivt.

I en kontrollert studie utført på en akuttmedisinsk avdeling ble totalt 428 pasienter randomisert til en standard Valsalva manøver versus en modifisert Valsalva manøver1. Valsalva manøveren ble utført halvt bakoverlent med bukpress i 15 sekunder. Modifikasjonen innebar at pasienten umiddelbart etter at manøveren var utført, la seg ned på ryggen med bena passivt løftet i 45 grader.

Se film i Lancet.

Modifisert Valsalva førte til signifikant flere omslag til normal rytme enn vanlig Valsalva innen ett minutt - 43% vs 17%.

Et jevnt trykk tilsvarende 40 mmHg kan oppnås ved å blåse i enden av en 10 ml plastsprøyte hardt nok til at stempelet akkurat beveger seg.

Denne modifiserte Valsalva manøveren kan utføres av pasienten selv i de tilfeller der pasienten opplever gjentatte anfall.

Kilder

Referanser

  1. Appelboam A, Reuben A, Mann C, et al. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of supraventricular tachycardias (REVERT): A randomised controlled trial. Lancet 2015. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)61485-4. DOI