Nyhetsartikkel

Monoklonalt antistoff mot atopisk dermatitt hos småbarn

Monklonale antistoffer har ført til betydelig bedring av atopisk dermatitt blant større barn og voksne. Hvor effektiv og sikker er behandling med dupilumab hos barn under 6 år?

Atopisk dermatitt er karakterisert ved utbredte eksematøse lesjoner ledsaget av sterk kløe og økt risiko for hudinfeksjoner1. Tilstanden er en kronisk type 2 inflammatorisk hudsykdom2. Prevalens av atopisk dermatitt blant barn yngre enn 6 år er nær 20 prosent3. Atopisk dermatitt debuterer før 5 årsalder hos 85-90 prosent av pasientene. Tilstanden kan føre til vesentlig redusert livskvalitet både for spebarn, småbarn og deres familiemedlemmer4.

Type 2 inflammasjonsmedierte komorbiditeter som astma og matallergier forekommer ofte ved en lavere alder blant barn med atopisk dermatitt sammenlignet med de uten atopisk dermatitt5.

Systemisk behandling av barn under 6 år med moderat til alvorlig atopisk dermatitt som ikke lar seg kontrollere med lokalbehandling, kan ha suboptimal effekt og sikkerhet. Dupilumab, et injiserbart monoklonalt antistoff, er godkjent for behandling av eldre barn (≥ 12 år) og voksne med atopisk dermatitt og andre type 2 inflammatoriske tilstander.

Formålet med den aktuelle randomiserte, placebokontrollerte studien publisert i The Lancet6, var å undersøke effekt og sikkerhet av dupilumab gitt hver 4. uke over totalt 16 uker ved samtidig lokal bruk av kortikosteroider hos barn under 6 år med moderat til alvorlig atopisk dermatitt.

162 barn ble inkludert i studien, 83 fikk dupilumab. Etter 16 uker hadde signifikant flere barn som fikk dupilumab, en markant forbedring. Det var ikke flere bivirkninger med dupilumab enn med placebo, med unntak av at 5 prosent fikk konjunktivitt.

Konklusjon: Dupilumab forbedret signifikant tegn og symptomer på atopisk dermatitt sammenlignet med placebo hos barn yngre enn 6 år. Dupilumab ble godt tolerert og viste en akseptabel sikkerhetsprofil, lik resultatene hos eldre barn og voksne.

Dupilumab er per nå kun godkjent for barn 12 år eller eldre og voksne i Norge.

Kilder

Referanser

  1. Langan SM, Abuabara K, Henrickson SE, Hoffstad O, Margolis DJ. Increased Risk of Cutaneous and Systemic Infections in Atopic Dermatitis-A Cohort Study. J Invest Dermatol. 2017;137(6):1375-1377. doi:10.1016/j.jid.2017.01.030 DOI
  2. Kay J, Gawkrodger DJ, Mortimer MJ, Jaron AG. The prevalence of childhood atopic eczema in a general population. J Am Acad Dermatol. 1994;30(1):35-39. doi:10.1016/s0190-9622(94)70004-4 DOI
  3. Silverberg JI, Barbarot S, Gadkari A, et al. Atopic dermatitis in the pediatric population: A cross-sectional, international epidemiologic study. Ann Allergy Asthma Immunol. 2021;126(4):417-428.e2. doi:10.1016/j.anai.2020.12.020 DOI
  4. Al Shobaili HA. The impact of childhood atopic dermatitis on the patients' family. Pediatr Dermatol. 2010;27(6):618-623. doi:10.1111/j.1525-1470.2010.01215.x DOI
  5. Martin PE, Eckert JK, Koplin JJ, et al. Which infants with eczema are at risk of food allergy? Results from a population-based cohort. Clin Exp Allergy. 2015;45(1):255-264. doi:10.1111/cea.12406 DOI
  6. Paller AS, Simpson EL, Siegfried EC, et al. Dupilumab in children aged 6 months to younger than 6 years with uncontrolled atopic dermatitis: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;400(10356):908-919. doi:10.1016/S0140-6736(22)01539-2 DOI