Nyhetsartikkel

Morfin ugunstig ved akutt hjerteinfarkt?

Gammel kunnskap trues. Store studier sår tvil om akuttbehandlingen av hjerteinfarkt. Det siste er at morfin synes å kunne forsinke den tidlige blodplatehemmingen.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en randomisert, kontrollert, dobbel-blindet studie av pasienter med akutt hjerteinfarkt, ble effekten av morfin på virkningen av ticagrelor (plateaggregasjonshemmer) vurdert1. To grupper pasienter mottok 180 mg ticagrelor, men den ene gruppen fikk først morfin 5 mg intravenøst og den andre gruppen placebo. Da man sammenlignet de to gruppene, ble det fastslått at morfin i signifikant grad interfererte med ticagrelor og økte tiden frem til ticagrelor nådde sin maksimale plasmakonsentrasjon.

Resultatet kan tyde på at hos pasienter som behøver smertelindring med morfin, bør legene vurdere den potensielle kliniske effekten av langsommere og lavere initial effekt av ticagrelor gitt før eller under PCI.

Spørsmålet forskerne, og legene, må stille seg, er hvor avgjørende det er å oppnå tidlig potent blodplatehemming for det videre forløpet av hjerteinfarktet.

Selv om det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette kan ha, så er det interessant å merke seg hvordan kunnskapen om behandlingen av en så sentrel sykdom i medisinen, hjerteinfarkt, endrer seg. Tidligere (og fortsatt mange steder) var (er) rutinebehandlingen av akutt hjerteinfarkt nitroglycerin, oksygen, smertelindring med opiater og høydose salisylat. Nå har store studier funnet at nitroglycerin har ingen sikker verdi (ISIS 42), oksygenbehandling er forbundet med større infarkt3 og generell bruk av betablokade ble frarådet etter COMMIT-studien4. Nå er det altså opiatene det sås tvil om.

Kilder

Referanser

  1. Kubica J, Adamski P, Ostrowska M, et al. Morphine delays and attenuates ticagrelor exposure and action in patients with myocardial infarction: the randomized, double-blind, placebo-controlled IMPRESSION trial. European Heart Journal. First published online: 21 October 2015 . doi: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehv547
  2. ISIS-4: A randomised factorial trial assessing early oral captopril, oral mononitrate, and intravenous magnesium sulphate in 58 050 patients with suspected acute myocardial infarction. Lancet, volume 345, No. 8951, p669–682, 18 March 1995.
  3. Stub D, Smith K, Bernard S, et al. A randomized controlled trial of oxygen therapy in acute myocardial infarction Air Verses Oxygen In myocarDial infarction study (AVOID Study).. Am Heart J. 2012 Mar;163(3):339-345.e1 . doi:10.1016/j.ahj.2011.11.011 DOI
  4. Chen ZM, Pan HC, Chen YP, et al. Early intravenous then oral metoprolol in 45,852 patients with acute myocardial infarction: randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2005 Nov 5;366(9497):1622-32.