Nyhetsartikkel

Mortalitet som følge av forsinket kreftbehandling

Covid-19 pandemien har ført til endringer i prioriteringer innenfor helsetjenesten verden over. Fokuset er på å håndtere pandemien, men hvilke følger får det for mortaliteten av kreftsykdommer?

Temaside om Korona

Forsinkelser i behandlingen av kreftsykdom kan ha uheldige følger for utfallet av sykdommen, men det mangler standardiserte estimater over effekten av forsinket behandling for de fleste tilstander, ifølge en artikkel i BMJ1. Tidligere metaanalyser har kunnet dokumentere at det er en sammenheng mellom forsinkelse og mortalitet2. Covid-19 pandemien har aktualisert behovet for data på effekten av forsinket kreftbehandling. Mange land har erfart utsettelser av kreftkirurgi, strålebehandling og kjemoterapi som følge av omprioriteringer av ressurser i helsetjenesten for å kunne håndtere pandemien3.

Den aktuelle studien var en systemisk oversikt og metaanalyse over internasjonalt publiserte studier i tidsrommet 1. januar til 10. april 20201. Formålet var å kvantifisere sammenhengen mellom forsinkelser i kreftbehandlingen og mortalitet for hver fire ukers økning i ventetiden for kreftbehandling. Fokus var på kirurgi, systemisk behandling og stråleterapi av kreftsykdommer i urinblæren, bryst, kolon, rektum, lunger, cervix og ØNH-området. Hovedutfallsmålet var hazard ratio for total overlevelse for hver fjerde ukes utsettelse av behandling.

Oversikten inkluderte 34 studier med totalt 1.272.681 pasienter. Sammenhengen mellom forsinkelse og økt mortalitet var signifikant for 13 av 17 behandlingsindikasjoner.

Forfatterne konkluderer at forsinkelser i kreftbehandlingen er et globalt problem for helsetjenesten. Selv en fire ukers forsinkelse i kreftbehandling er forbundet med økt mortalitet for de syv kreftsykdommene som man analyserte i denne studien. Forfatterne understreker behovet for planlegging som minimerer forsinkelser i kreftbehandlingen og som kan bedre befolkningens overlevelse.

Kilder

Referanser

  1. Hanna Timothy P, King Will D, Thibodeau Stephane, et al. Mortality due to cancer treatment delay: systematic review and meta-analysis BMJ 2020; 371 :m4087. PMID: 33148535. PubMed
  2. Raphael MJ, Biagi JJ, Kong W, Mates M, Booth CM, Mackillop WJ. The relationship between time to initiation of adjuvant chemotherapy and survival in breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Breast Cancer Res Treat2016;160:17-28. doi:10.1007/s10549-016-3960-3 DOI
  3. Hanna TP, Evans GA, Booth CM. Cancer, COVID-19 and the precautionary principle: prioritizing treatment during a global pandemic. Nat Rev Clin Oncol2020;17:268-70. doi:10.1038/s41571-020-0362-6 DOI