Nyhetsartikkel

mRNA-vaksiner, starten på en ny terapeutisk revolusjon?

Vi har sannsynligvis sett starten på en ny terapeutisk revolusjon med utviklingen av mRNA-vaksinen mot covid-19. Det forskes intenst på å bruke denne nye metoden mot en lang rekke andre sykdommer.

I en artikkel i BMJ presenterer Andy Extance nye terapimuligheter med teknologien utviklet i mRNA-vaksinene1. Frem til 2020 bestod de fleste vaksinene av svekkede former for bakterier eller virus eller proteinmolekyler som utgjør deler av «skallet» som omgir det genetiske materialet. De nye vaksinene fra Moderna og BioNTech leverer i stedet et genetisk molekyl, messenger RNA (mRNA), direkte til cellene. Dette koder for et antigen – ved SARS-CoV-2 koder det for deler av pigg-proteinene som fester viruset til cellene. Når denne oppskriften (mRNA) kommer inn i menneskets celler, startet de å produsere antigenet som i sin tur utløser en immunreaksjon med dannelse av antistoffer mot antigenet. Antistoffene oppdager og angriper dette proteinet, noe som innebærer at det ødelegger hele viruset. mRNA-vaksinene stimulerer altså immunsystemet til å produsere sirkulerende hukommelses T-celler og B-celler.

Utviklerne av mRNA-vaksinene har arbeidet med denne teknologien i over 10 år, og den opprinnelige planen var å bruke den mot kreftsykdommer. Nå kan erfaringene med mRNA-vaksinene være utgangspunktet for å utvikle nye behandlinger mot en rekke andre sykdommer.

Moderna har fortalt at de arbeider med blant annet å utvikle medisiner mot hjertesvikt, mer effektive influensavaksiner, mot chikungunya-viruset, Epstein-Barr viruset, zika, RS-virus, hiv2-4. BioNTech håper å kunne utvikle en ny malaria-vaksine5.
Forskerne ser store muligheter med den nye teknologien, men det understrekes samtidig at når det gjelder virusinfeksjoner, så er ikke alle virus like lette å angripe som SARS-CoV-2.

Et av de store fremskrittene med mRNA-vaksinene er den relativt korte tiden det tar å utvikle dem. Ifølge Moderna tok det dem syv uker å utvikle sin covid-19-vaksine og starte uttestingen6, mens det for eksempel tar minst tre måneder å utvikle influensavaksiner på tradisjonell måte før utprøving.

Utvikling av individuelle kreftvaksiner er et av områdene det nå forskes på. Metoden innebærer at man identifiserer proteiner som er spesifikke for kreftsvulsten til en pasient, og så utvikles en vaksine som er spesifikt rettet mot denne svulsten. En forbedring av metoden er at man nå kan bruke mange mRNA-sekvenser og ikke bare én sekvens som i covid-19-vaksinen, noe som kan øke effekten av vaksinen. Dette kan for eksempel også bidra til å forbedre influensavaksinene slik at de virker mot flere mutanter samtidig. Og man kan starte produksjonen senere fordi mRNA-vaksinene produseres raskere, noe som gjør det mulig å bestemme hvilke mutanter av viruset som skal angripes, kortere tid før vaksinen skal settes.

Det forskes også på å bruke multiple mRNA-sekvenser slik at man kan vaksinere mot flere virus samtidig.

Som Andy Extance skriver, så skal det ikke underslås at det også er mange utfordringer knyttet til å ta i bruk den nye teknologien i større grad. Produksjonskostnadene er høye, og det er betenkelig at det kan skape et enda større skille mellom den rike og den fattige verden når det gjelder å ta i bruk de nye vaksinene. Et annet hinder er de lave temperaturene som kreves for å holde vaksinene stabile, noe som krever et høyt antall spesialfrysere. Bruk av nanoteknologi kan se ut til minske behovet for så lave temperaturer.

Det fascinerende med mRNA-teknologien er at den bruker kroppens eget cellemaskineri til å utvikle proteinene som brukes i kampen mot patogenene, noe som gjør at en kan eliminere en rekke faktorer som kompliserer og forlenger produksjonsprosessen ved bruk av konvensjonelle vaksinemetoder.

Kilder

Referanser

  1. Extance A. mRNA vaccines: hope beneath the hype. BMJ 2021;375:n2744. Published 24 November 2021. doi: 10.1136/bmj.n2744 DOI
  2. Moderna. Moderna’s therapeutics: relaxin (mRNA-0184). investors.modernatx.com
  3. Moderna. Moderna announces first participant dosed in phase 1/2 study of its quadrivalent seasonal flu mRNA vaccine. 7 Jul 2021. investors.modernatx.com
  4. Kose N, Fox JM, Sapparapu G, et al. A lipid-encapsulated mRNA encoding a potently neutralizing human monoclonal antibody protects against chikungunya infection. Sci Immunol2019;4:eaaw6647. doi:10.1126/sciimmunol.aaw6647 pmid:31101672 PubMed
  5. BioNTech. BioNTech provides update on plans to develop sustainable solutions to address infectious diseases on the African continent. investors.biontech.de
  6. Chemical and Engineering News. Gilead and Moderna lead on coronavirus treatments. cen.acs.org
  7. Langreth R. Moderna’s next act is using mRNA vs flu, Zika, HIV, and cancer. Bloomberg. www.bloomberg.com