Nyhetsartikkel

Mulig ny svineinfluensa pandemi

Nye virustrusler dukker stadig opp, og som for covid-19 er det i Kina det skjer. En ny type svineinfluensa sprer seg blant kinesiske grisebønder og har et potensiale til å bli en ny pandemi.

Ifølge et nyhetsoppslag på Medscape1 opplever bønder i Kina som driver med griseproduksjon, å bli infisert med en ny, virulent stamme av influensa A som smitter til mennesker fra gris. Omtrent 15 prosent av grise-bønder har testet positivt på den nye sykdommen forteller amerikanske eksperter. De påpeker at denne influensastammen har alle egenskapene til å kunne forårsake en pandemi. Viruset tas lett opp av humane celler. Det sprer seg i en dyremodell gjennom respiratoriske sekreter, og de dyrene som smittes, blir sykere enn de blir ved en vanlig sesonginfluensa.

Ifølge en studie blir griser i Kina i økende grad infisert av et influensavirus med betegnelsen G42. Viruset angis å være en hybrid av stammer funnet i europeiske og asiatiske fugler, H1N1 stammen som forårsaket 2009-pandemien, og en nord-amerikansk stamme som har gener fra fugle-, human- og svineinfluensavirus. Denne studien publisert i juli 2020 angir at vel 10 prosent av griserøktere har testet positivt på G4.

På bakgrunn av informasjon om den nye svineinfluensaen uttaler eksperter at dette bør påskynde utviklingen av en universell influensavaksine. De er spesielt bekymret hvis dette viruset nå starter å spre seg i en tid hvor vi prøver å få kontroll over covid-19. En universell influensavaksine ville kunne forebygge infeksjoner med de fleste influensa A og noen av influensa B virusene. For tiden er en slik vaksine under utprøving i fase 1 av amerikanske helsemyndigheter.

Det påpekes at dette ikke er den eneste non-covid pandemi trusselen. Et annet virus kalt H7N9 har spredd seg i deler av Kina og har vist seg å medføre høy morbiditet og mortalitet.

En bekymring i disse covid-tider er om befolkningene skulle bli eksponert for enda et virus. Er man syk av et annet virus som kan svekke immunforsvaret, kan en samtidig infeksjon med SARS-CoV-2 gjøre det vanskeligere å bekjempe covid. Erfaringene fra covid-19 er imidlertid at få personer har opplevd å få en dobbelinfeksjon med både covid-19 og influensa.

Det rapporteres at influensasesongen på den sydlige halvkule - særlig i Syd-Afrika og Australia - har vært mildere enn normalt dette året, noe man setter i sammenheng med restriksjonene som covid-19 pandemien har ført til, med mindre smittespredning i befolkningen.

Kilder

Referanser

  1. Potential New Swine Flu Pandemic Stirring in China - Medscape - Sep 15, 2020. www.medscape.com
  2. Sun H, Xiao Y, Liu J, et al. Prevalent Eurasian avian-like H1N1 swine influenza virus with 2009 pandemic viral genes facilitating human infection. Proceedings of the National Academy of Sciences Jul 2020, 117 (29) 17204-17210; DOI: 10.1073/pnas.1921186117 DOI