Nyhetsartikkel

Multisystem inflammatorisk syndrom hos voksne

Multisystem inflammatorisk syndrom ble først oppdaget blant barn, men tilstanden forekommer også blant unge voksne.

Etter at multisystem inflammatorisk syndrom hos barn (MIS-C) ble oppdaget i april 2020, har leger registrert at et tilsvarende syndrom også kan forekomme hos voksne (MIS-A)1-2. Påvisning av MIS hos voksne er vanskelig fordi det ligner på andre typer covid-19 relatert hyperinflammasjon, som bifasisk akutt covid-19 og postakutt sekvele til SARS-CoV-2 infeksjon. Den tidsmessige sammenhengen mellom MIS-A og SARS-CoV-2 infeksjon etter forutgående akutt covid-19 er også ukjent.

Bedre karakterisering av MIS-A er viktig fordi de kliniske implikasjonene, sykdomsprogresjon og behandling kan være klart forskjellig fra andre typer alvorlig covid-19, med eller uten hyperinflammasjon.

Den aktuelle artikkelen i JAMA3 er basert på litteraturstudier og pasienter innrapporterte til the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA.

221 pasienter med MIS-A hadde medianalder 21 år og 70 prosent av de med data var menn. 122 av 209 (58 prosent) hadde ingen underliggende morbiditet. 68 prosent hadde hatt symptomatisk covid-19 sykdom 28 dager tidligere (mediantid). De fleste pasientene hadde ved innleggelsen feber (96 prosent), hypotensjon (60 prosent), kardial dysfunksjon (54 prosent), hadde pustevansker (52 prosent) og diaré (52 prosent). Median antall involverte organer var 5. Median varighet av innleggelsen var 8 dager og 57 prosent var innlagt på intensivavdelingen. 47 prosent trengte respirasjonsstøtte og 15 av 220 døde (7 prosent). De fleste pasientene (90 prosent) hadde forhøyede markører på koagulopati og/eller inflammasjon og positive serologiske funn på SARS-CoV-2 (72 prosent). Ti pasienter hadde Kawasaki sykdom.

Forfatterne konkluderer at MIS-A er en alvorlig hyperinflammatorisk tilstand som presenterer seg cirka 4 uker etter en episode med akutt covid-19 med ekstrapulmonal multiorgan dysfunksjon.

Kilder

Referanser

  1. Morris SB, Schwartz NG, Patel P, et al. Case series of multisystem inflammatory syndrome in adults associated with SARS-CoV-2 infection—United Kingdom and United States, March-August 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(40):1450-1456. doi:10.15585/mmwr.mm6940e1 DOI
  2. Belay ED, Abrams J, Oster ME, et al. Trends in geographic and temporal distribution of US children with multisystem inflammatory syndrome during the COVID-19 pandemic. JAMA Pediatr. 2021;175(8):837-845. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.0630 DOI
  3. Patel P, DeCuir J, Abrams J, Campbell AP, Godfred-Cato S, Belay ED. Clinical Characteristics of Multisystem Inflammatory Syndrome in Adults: A Systematic Review. JAMA Netw Open. 2021;4(9):e2126456. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.26456 DOI