Nyhetsartikkel

Musikk som sovemedisin

Søvnproblemer er vanlige blant eldre mennesker. Musikkterapi ser ut til å ha en gunstig effekt på søvnen ifølge to systematiske oversikter.

Søvn er avgjørende for god mental og fysisk helse. Nedsatt søvnkvalitet er vanlig blant eldre mennesker. Det kan føre til nedsatt livskvalitet og svekke kognitiv funksjon og fysisk helse. Ifølge en nasjonal studie i USA hadde 44 prosent av de eldre unormal søvn1 og i Kina hadde 34 prosent av eldre som bodde på landsbygda, dårlig søvnkvalitet2.

Det er nylig publisert to systematiske oversikter og metaanalyser der formålet var å se hvilken effekt det å lytte til musikk har på søvnkvaliteten til eldre mennesker3-4.

I den ene studien var deltakerne eldre over 60 år. Fem randomiserte, kontrollerte studier ble inkludert i metaanalysen. Kvaliteten på søvnen ble vurdert med Pittsburgh søvnkvalitets indeks.

Eldre mennesker som lyttet til musikk, opplevde signifikant bedre søvnkvalitet enn de som ikke lyttet til musikk. Gjennomsnittlig forskjell, MD, var -1.96, 95% KI -2.23 til -1.73. Subgruppe analyse viste at eldre som lyttet til beroligende musikk, oppnådde en mer effektiv forbedring av søvnkvaliteten enn de som lyttet til mer rytmisk musikk (MD: -2.35, 95% KI -3.59 til -1.10). Forskerne fant også at å lytte til musikk lengre enn 4 uker (MD: -2.61, 95% KI -4.72 til -0.50) fortsatt forbedret søvnkvaliteten.

I den andre studien inngikk 489 pasienter basert på data fra seks studier. Musikkbehandlingen hadde gunstig innvirkning på tiden til individene sovnet, varigheten av søvnen, søvneffektiviteten og dysfunksjonell soving på dagtid.

Forfatterne av begge studiene konkluderer at musikkterapi er en sikker og enkel behandling å administrere, og den kan effektivt forbedre søvnkvaliteten blant eldre mennesker, særlig ved å lytte til beroligende musikk over minst fire uker. En tidligere Cochrane-studie ga samme resultat5.

I de fleste studiene som inngikk i materialene, ble musikken spilt ved sengetid. Den ene studien4 oppgir at musikkutvalget bestod av vestlig klassisk musikk, kinesisk klassisk musikk, New Age, jazz, meditativ musikk, "five elements music" and the Ussak Maqam musikk, langsomme og myke melodier.

Kilder

Referanser

  1. Low DV, Wu MN, Spira AP. Sleep Duration and Cognition in a Nationally Representative Sample of U.S. Older Adults. Am J Geriatr Psychiatry. 2019;27(12):1386-1396. doi:10.1016/j.jagp.2019.07.001 DOI
  2. Wang P, Song L, Wang K, et al. Prevalence and associated factors of poor sleep quality among Chinese older adults living in a rural area: a population-based study. Aging Clin Exp Res. 2020;32(1):125-131. doi:10.1007/s40520-019-01171-0 DOI
  3. Chen CT, Tung HH, Fang CJ, et al. Effect of music therapy on improving sleep quality in older adults: A systematic review and meta-analysis published online ahead of print, 2021 Apr 20. J Am Geriatr Soc. 2021;10.1111/jgs.17149. doi:10.1111/jgs.17149 DOI
  4. Wang C, Li G, Zheng L, et al. Effects of music intervention on sleep quality of older adults: A systematic review and meta-analysis published online ahead of print, 2021 Apr 14. Complement Ther Med. 2021;59:102719. doi:10.1016/j.ctim.2021.102719 DOI
  5. Jespersen KV, Koenig J, Jennum P, Vuust P. Music for insomnia in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug 13;(8):CD010459. doi: 10.1002/14651858.CD010459.pub2. The Cochrane Library