Nyhetsartikkel

Mutasjoner truer effekten av covid-19 vaksinene

Mens vi enda bare er i starten på massevaksineringen mot SARS-CoV-2, øker bekymringen for hvilken betydning virusmutasjonene vil ha på vaksineeffekten.

Frem til desember 2020 var 9 ulike vaksiner utviklet mot SARS-CoV-21. Pfizer og Moderna vaksinene er vist å gi mer enn 94 prosent beskyttelse mot covid-19. Imidlertid, de nye variantene av viruset som etter hvert har dukket opp, fører til bekymring om vaksineeffekten. Og nylig gjennomførte studier med AstraZeneca, Johnson & Johnson og Novavax har vist en lavere effekt og geografiske forskjeller i effekt2-3. Noe som kan tyde på at nøytraliserende-resistente varianter kan ha bidratt til disse utfallene.

Faktum er at det per i dag finnes tallrike varianter av SARS-CoV-2 med mutasjoner i spike-proteinet, som er angrepspunktet for vaksinene. I en studie publisert i tidsskriftet Cell4 ble det tatt blodprøver fra 99 individer som hadde fått en eller to vaksinedoser av Pfizer eller Moderna vaksinen. Forskerne testet så de vaksineinduserte antistoffene i blodprøvene fra disse personene mot kopier av virusene (pseudovirus) som var bearbeidet til å etterligne 10 globale sirkulerende varianter.

Fem av de 10 variantene var sterkt resistente mot nøytralisering, selv i de tilfellene hvor deltakerne hadde fått to vaksinedoser. Alle disse 5 sterkt resistente variantene hadde mutasjoner i spikeproteinet, lik de vi finner i Sør-Afrika varianten og to varianter som sprer seg raskt i Brasil. Sammenholdt med tidligere studier fant forskerne at mengden nøytraliserende antistoffer var 5-6 ganger lavere mot variantene fra Brasil. Mot varianten fra Sør-Afrika falt nøytraliseringen med 20 til 44 ganger.

En variant som nå sirkulerer i New York (E484K mutasjon), ser også ut til å være mer resistent mot vaksinene.

Denne studien demonstrerer at forholdsvis små mutasjoner kan føre til betydelige svekkelser av vaksinene. Den kliniske betydningen av dette er foreløpig usikker, men resultatene viser virusvariantenes potensiale til å unngå den immun-nøytraliserende effekten av vaksinene.

For ytterligere informasjon, se denne videoen fra JAMA.

Kilder

Referanser

  1. Craven J. COVID-19 vaccine tracker. Regulatory Focus, posted 22 March 2021. www.raps.org
  2. Novavax COVID-19 Vaccine Demonstrates 89.3% Efficacy in UK Phase 3 Trial. Novavax, published Jan 28, 2021. ir.novavax.com
  3. AZD1222 vaccine met primary efficacy endpoint in preventing COVID-19. AstraZeneca, published 23 November 2020. www.astrazeneca.com
  4. Garcia-Beltran WF, Lam EC, St. Denis K, et al. Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell, published March 12, 2021. www.cell.com