Nyhetsartikkel

Mygg infisert med Wolbachia reduserer forekomsten av dengue

Denguefeber er blant de fremste helsetruslene i verden. Ved å sette ut mygg infisert med Wolbachia-bakterien kan forekomsten av denguefeber reduseres betydelig.

Temaside om Korona

Denguefeber er en myggbåren, akutt virussykdom forårsaket av en av de fire serotypene av dengueviruset. I 2019 var denguefeber rangert som en av de 10 fremste globale helsetruslene1. Det estimeres at det forekommer mellom 50 og 100 millioner symptomatiske tilfeller i verden årlig2.

Myggen Aedes aegypti er den primære vektoren for dengue. Tiltak for å få kontroll over populasjoner med denne myggen ved hjelp av insektisider eller andre miljøtiltak har ikke vist seg effektive. Wolbachia-bakterien infiserer mange insekter, men forekommer ikke naturlig i A. aegypti. Ved å infisere myggen med Wolbachia-bakterien er det mulig å oppnå resistens mot å spre dengueviruset3. Dette er nå en metode som i økende grad tas i bruk for å få kontroll over myggen og sykdommen4-5. Man setter ut Wolbachia-infisert mygg i populasjoner med vill mygg over en periode på flere måneder. Wolbachia manipulerer reproduksjonen av vill-type og wolbachia-infisert mygg slik at det eneste levedyktige avkommet er de som er infiserte med Wolbachia6.

En cluster-randomisert studie med utsetting av infiserte mygg ble utført i en region av Indonesia7. Utsettingen av infiserte mygg ble randomisert til 12 geografiske cluster, mens det i 12 cluster ikke ble satt ut infiserte mygg. Fem millioner myggegg infisert med Wolbachia ble plassert i kontainere med vann og fiskeavfall i bakgårdene i området.

Pasienter med akutt feber som kontaktet helsetjenesten i disse områdene og var i alderen 3 til 45 år, ble inkludert i studien. Laboratorieprøver identifiserte de som var smittet med dengue og de som var test-negative. Det primære endepunktet var symptomatisk virologisk bekreftet dengue av enhver alvorlighetsgrad.

8144 personer ble inkludert i studien. 3721 levde i intervensjons-clusterne, mens 4423 levde i kontroll-clusterne. Virologisk bekreftet dengue forekom blant 67 av 2905 deltakere (2.3 prosent) i intervensjons-clusterne mot 318 av 3401 (9.4 prosent) i kontroll-clusterne. Aggregert odds ratio var 0.23 (95% KI 0.15-0.35). Beskyttelseseffekten av intervensjonen var 77 prosent (95% KI 65.3-84.9) og var den samme for alle fire serotypene av dengueviruset. Insidensen av sykehusinnleggelser for denguefeber var lavere blant de som levde i intervensjons-clusterne (13 av 2905, 0.4 prosent) sammenlignet med de som levde i kontroll-clusterne (102 av 3401, 3.0 prosent), noe som gir en beskyttelse på 86.2 prosent (95% KI 66.2-94.3).

Forfatterne konkluderer at utsettingen av mygg infisert med Wolbachia-bakterien reduserte insidensen av symptomatisk dengue og førte til færre sykehusinnleggelser for denguefeber.

Laboratoriestudier tyder på at denne metoden også kan virke mot chikungunya, gulfeber og Zika.

Kilder

Referanser

  1. World Health Organization. Ten threats to global health in 2019. 2019 (https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019).
  2. Cattarino L, Rodriguez-Barraquer I, Imai N, Cummings DAT, Ferguson NM. Mapping global variation in dengue transmission intensity. Sci Transl Med 2020;12(528):eaax4144-eaax4144. DOI: 10.1126/scitranslmed.aax4144 DOI
  3. Flores HA, Taneja de Bruyne J, O’Donnell TB, et al. Multiple Wolbachia strains provide comparative levels of protection against dengue virus infection in Aedes aegypti. PLoS Pathog 2020;16(4):e1008433-e1008433. DOI: 10.1371/journal.ppat.1008433 DOI
  4. Indriani C, Tantowijoyo W, Rancès E, et al. Reduced dengue incidence following deployments of Wolbachia-infected Aedes aegypti in Yogyakarta, Indonesia: a quasi-experimental trial using controlled interrupted time series analysis. Gates Open Res 2020;4:50-50. PubMed
  5. Ryan PA, Turley AP, Wilson G, et al. Establishment of wMel Wolbachia in Aedes aegypti mosquitoes and reduction of local dengue transmission in Cairns and surrounding locations in northern Queensland, Australia. Gates Open Res 2020;3:1547-1547. PubMed
  6. Walker T, Johnson PH, Moreira LA, et al. The wMel Wolbachia strain blocks dengue and invades caged Aedes aegypti populations. Nature 2011;476:450-453. PubMed
  7. Utarini A, Indriani C, Ahmad RA, et al. Efficacy of Wolbachia-Infected Mosquito Deployments for the Control of Dengue. N Engl J Med. 2021;384(23):2177-2186. doi:10.1056/NEJMoa2030243 DOI