Nyhetsartikkel

Myokarditt blant idrettsutøvere med covid-19?

En rekke studier har sett på den mulige sammenhengen mellom covid-19 sykdom og utvikling av hjertesykdom blant idrettsutøvere.

Flere studier har vist at blant hospitaliserte pasienter med covid-19 er det tegn på myokardiell involvering blant ganske mange i form av forhøyet kardialt troponin (20 prosent i kinesisk studie1) og tegn på myokardiell inflammasjon ved kardial MR. I en tysk studie blant pasienter som hadde gjennomgått covid-19, hvorav 1/3 hadde vært innlagt i sykehus, viste kardial MR at 78 prosent hadde tegn til kardial involvering og 60 prosent hadde tegn på pågående myokardial inflammasjon - MR-undersøkelsen var utført 64-92 dager etter at diagnosen ble stilt2

I en studie fra Ohio i USA fant man blant 26 idrettsutøvere tegn på myokarditt hos 4 (15 prosent) og tegn på tidligere myokardial skade hos ytterligere 8 (30 prosent). Skremmende høye tall på bakgrunn av at myokarditt kan være årsak til plutselig hjertedød.

Hvis disse tallene var representative, burde det være mange nye tilfeller av plutselig hjertedød blant idrettsutøvere under covid-19 pandemien, men så er ikke tilfelle. Forklaringen kunne være nedsatt idrettsaktivitet, men de fleste utøverne fortsetter sin idrettslige aktivitet under pandemien.

I en retrospektiv studie3 brukte forfatterne gadolinium-forsterket kardial MR til å screene konkurranseutøvere som hadde hatt covid-19, som et verktøy til å vurdere om utøveren var klar til å gjenoppta treningen. Ingen av de 145 utøverne hadde vært innlagt i sykehus. Med en mediantid på 15 dager etter at utøverne testet positivt, ble det utført kardial MR. Basert på vurderingene til to erfarne radiologer, fant de 2 personer (1.4 prosent) med tegn på myokarditt på MR. Av disse 2 hadde bare 1 unormale laboratorieprøver.

På bakgrunn av den lave prevalensen av myokarditt i denne gruppen med idrettsutøvere, mener forfatterne at nytten av å screene idrettsutøvere med gjennomgått covid-19 uten symptomer på myokardit,t er til liten nytte.

Kilder

Referanser

  1. Shi S, Qin M, Shen B, et al. Association of cardiac injury with mortality in hospitalized patients with COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Cardiol. 2020;5(7):802-810. jamanetwork.com
  2. Puntmann VO, Carerj ML, Wieters I, et al. Outcomes of Cardiovascular magnetic resonance imaging in patients recently recovered from coronavirus disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. 2020;5(11):1265-1273. jamanetwork.com
  3. Starekova J, Bluemke DA, Bradham WS, et al. Evaluation for Myocarditis in Competitive Student Athletes Recovering From Coronavirus Disease 2019 With Cardiac Magnetic Resonance Imaging. JAMA Cardiol. 2021 Jan 14.DOI: 10.1001/jamacardio.2020.7444. Online ahead of print. jamanetwork.com
  4. Rajpal S, Tong MS, Borchers J, et al. Cardiovascular Magnetic Resonance Findings in Competitive Athletes Recovering From COVID-19 Infection. JAMA Cardiol. 2021;6(1):116-118. jamanetwork.com