Nyhetsartikkel

Når bør antikoagulasjon starte etter TIA eller hjerneslag?

Bekymringen ved tidlig oppstart med antikoagulasjon eller trombolyse ved mistanke om hjerneslag er risikoen for å utløse en hjerneblødning. Men hvor berettiget er bekymringen?

Tdlig antikoagulasjon bedrer prognosen etter et anfall med hjernedrypp eller et hjerneslag1. Bekymringen er imidlertid frykten for at det kan utløse en intrakraniell blødning. At ved alvorlige slag kan det skadede hjernevevet blø hvis antikoagulasjon startes tidlig. For noen år siden ble "1-3-6-12-dagers"-regelen2 etablert internasjonalt for oppstart med direkte orale antikoagulantia (DOAC) hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som har fått et iskemisk slag eller et forbigående iskemisk anfall, et TIA. I dette opplegget ble pasientene delt inn i fire kategorier basert på når antikoagulasjon burde starte: TIA (1 dag), mildt (3 dager), moderat (6 dager) og alvorlig slag (12 dager). For TIA der det ikke var skade på hjernevevet, kunne DOAC startes på dag 1; men for de mest alvorlige slagene, hvor det var mye skadet hjernevev, ble antikoagulasjon startet på dag 12.

Men kan vi starte med DOACs tidligere uten risiko for alvorlige komplikasjoner? Det var spørsmålet forskerne stilte seg i en japansk studie3 basert på registerdata på 1797 pasienter. De sammenlignet pasientene som startet tidlig med antikoagulasjon, med de som startet senere. Den tidlige gruppen hadde behandlingsstart på dag 1, 2, 3, 4 for de fire pasientkategoriene, og den gruppen gjorde det bedre enn den gruppen som startet behandlingen senere. Hjerneslag eller systemiske embolier ble redusert med 50 prosent (HR 0,50; 95% KI 0,27–0,89), og iskemisk hjerneslag ble redusert med 46 prosent (HR 0,54; 95% KI 0,27–0,99). Forekomsten av større blødninger var ikke økt og forekom hos 0,8 prosent (tidlig start) og 1,0 prosent (sen start) i de to gruppene.

Det pågår randomiserte kontrollerte studier som har som mål å avklare hva som er optimalt tidspunkt for oppstart med DOAC.

For ytterligere å belyse tidsaspektet refererer vi også resultatene fra en metaanalyse av 14 studier som vurderte tidlig trombolyse4. Vi vet at tidlig reperfusjon vil bidra til å spare mer hjernevev etter iskemisk hjerneslag. I denne studien så forskerne på mobile slagenheter (mobile stroke units, MSU), som er spesialiserte ambulanser utstyrt med en CT-skanner som gjør det mulig å starte intravenøs trombolyse umiddelbart. Dette vil redusere tiden til reperfusjon og forhåpentligvis kunne spare mer hjernevev. MSU ble sammenlignet med vanlig behandling, og forfatterne konkluderte med at MSU førte til en 65 prosent økning i sjansene for et utmerket resultat og redusert funksjonshemming ved oppfølging etter 90 dager. Disse pasientene ble gitt trombolyse 30 minutter tidligere enn på sykehuset. En halv time gjorde hele forskjellen, og det var ingen økning i intrakraniell blødning.

Begge disse studiene viser at tidlig behandling med antikoagulasjon eller trombolyse er bedre, gir liten risiko for intrakraniell blødning og bevarer mer hjernevev. Det er viktig å merke seg at antikoagulasjonsbehandling ikke anbefales de første 24 timene etter trombolytisk behandling ifølge nasjonal veileder5.

Kilder

Referanser

  1. Lin P. Commentary. When should we start anticoagulation after a TIA or a stroke? Practice Update, published February 18, 2022. www.practiceupdate.com
  2. Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M, Antz M, Hacke W, Oldgren J, et al. EHRA practical guide on the use of new oral anticoagulants in patients with non-valvularatrial fibrillation: executive summary. Eur Heart J. 2013; 34: 2094-2106. PubMed
  3. Kimura S, Toyoda K, Yoshimura S, et al. Practical "1-2-3-4-Day" Rule for Starting Direct Oral Anticoagulants After Ischemic Stroke With Atrial Fibrillation: Combined Hospital-Based Cohort Study. Stroke. 2022 Feb 2. doi: 10.1161/STROKEAHA.121.036695.
  4. Turc G, Hadziahmetovic M, Walter S, et al. Comparison of Mobile Stroke Unit With Usual Care for Acute Ischemic Stroke Management: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurol. 2022 Feb 7. doi: 10.1001/jamaneurol.2021.5321. DOI
  5. Helsedirektoratet. Hjerneslag. Nasjonal veileder. Sist faglig oppdatert: 21. desember 2017. www.helsedirektoratet.no