Nyhetsartikkel

Når bør vi spise?

Hva er det beste måltidsmønsteret for helsen vår? Bør vi spise tidlig på dagen, senere på dagen, eller kan vi spise fritt gjennom hele dagen. Her er en studie om intermitterende faste som gir oss noen svar.

Langsiktige kostholdsvaner påvirker vår metabolske helse1. Spesielt vestlige dietter, som inkluderer fettrik mat og snacks som inntas døgnet rundt, har betydning for utviklingen av livsstilssykdommer.

Våre forfedre hadde ikke kontinuerlig tilgang til mat. I deler av verden praktiseres ritualer som involverer intermitterende faste, som Ramadan for muslimer, noe som demonstrerer at faste er mulig å gjennomføre i dagliglivet. Et tidsbegrenset spisemønster der det daglige vinduet for matinntak er begrenset til en periode på 4–10 timer2, antas å være et mulig fasteregime for de fleste. Tidligere studier har vist at intermitterende faste har gunstige effekter både blant dyr og mennesker3-6.

Den aktuelle studien er publisert i Nature Communications7. Det er en randomisert, kontrollert studie av 90 personer uten fedme der man sammenlignet effektene av tre spisemønster over en 5 ukers periode:

  • Tidlige måltider - deltakerne kunne bare spise i en 8 timers periode mellom kl. 06 og 15 og faste resten av dagen.
  • Sene måltider - deltakerne kunne bare spise i en 8 timers periode mellom kl. 11 og 20 og faste resten av dagen.
  • Kontrollgruppen - deltakerne kunne spise når det passet dem.

Det primære utfallsmålet var endringer i insulinresistens.

Resultatene viste at tidlige måltider var assosiert med en større forbedring i insulinfølsomhet enn sene måltider. Tidlige, men ikke sene måltider, var assosiert med lavere fastende plasmaglukose, kroppsmasse, adipositas og betennelse, og gunstigere metabolske parametre (adipokiner og PBMC clock gene expression); og en mer mangfoldig tarmmikrobiota enn kontrollgruppen. Samlet tyder disse funnene på at et vindu for matinntak tidlig på dagen er bedre for metabolsk helse enn et vindu senere på dagen, og at mekanismen kan innebære endringer i daglige rytmer.

Kilder

Referanser

  1. Seconda L, Baudry J, Allès B, et al. Assessment of the Sustainability of the Mediterranean Diet Combined with Organic Food Consumption: An Individual Behaviour Approach. Nutrients. 2017;9(1):61. Published 2017 Jan 12. doi:10.3390/nu9010061 DOI
  2. Sutton EF, Beyl R, Early KS, et al. Early Time-Restricted Feeding Improves Insulin Sensitivity, Blood Pressure, and Oxidative Stress Even without Weight Loss in Men with Prediabetes. Cell Metab. 2018;27(6):1212-1221.e3. doi:10.1016/j.cmet.2018.04.010 DOI
  3. Gabel K, Hoddy KK, Haggerty N, et al. Effects of 8-hour time restricted feeding on body weight and metabolic disease risk factors in obese adults: A pilot study. Nutr Healthy Aging. 2018;4(4):345-353. Published 2018 Jun 15. doi:10.3233/NHA-170036 DOI
  4. Hutchison AT, Regmi P, Manoogian ENC, et al. Time-Restricted Feeding Improves Glucose Tolerance in Men at Risk for Type 2 Diabetes: A Randomized Crossover Trial. Obesity (Silver Spring). 2019;27(5):724-732. doi:10.1002/oby.22449 DOI
  5. Wilkinson MJ, Manoogian ENC, Zadourian A, et al. Ten-Hour Time-Restricted Eating Reduces Weight, Blood Pressure, and Atherogenic Lipids in Patients with Metabolic Syndrome. Cell Metab. 2020;31(1):92-104.e5. doi:10.1016/j.cmet.2019.11.004 DOI
  6. Zeb F, Wu X, Chen L, et al. Effect of time-restricted feeding on metabolic risk and circadian rhythm associated with gut microbiome in healthy males. Br J Nutr. 2020;123(11):1216-1226. doi:10.1017/S0007114519003428 DOI
  7. Xie Z, Sun Y, Ye Y, et al. Randomized controlled trial for time-restricted eating in healthy volunteers without obesity. Nat Commun. 2022;13(1):1003. Published 2022 Feb 22. doi:10.1038/s41467-022-28662-5 DOI