Nyhetsartikkel

Når er blodtrykket for høyt?

Hvor intensivt bør blodtrykket behandles blant pasienter med kjent kardiovaskulær sykdom og hypertensjon?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En Cochrane-analyse har studert grensene for hypertensjon blant pasienter med etablert kardiovaskulær sykdom1. Dette er en pasientgruppe med særlig høy risiko. Å senke blodtrykket kan være gunstig. Det kan redusere kardiovaskulær mortalitet og morbiditet, men på den annen side kan det også gi økte bivirkninger. Hva som er det optimale blodtrykket blant pasienter med hypertensjon og etablert kardiovaskulær sykdom, er fortsatt ukjent.

Formålet med studien var å bestemme om lavere blodtrykksgrenser (≤ 135/85 mmHg) medførte redusert mortalitet og morbiditet sammenlignet med "standard" blodtrykksgrenser (≤ 140 til 160/90 til 100 mmHg) i behandlingen av hypertensjon blant pasienter med kjent kardiovaskulær sykdom - det vil si tidligere hjerteinfarkt, angina, hjerneslag, perifer vaskulær okklusiv sykdom.

Forskerne fant seks randomiserte, kontrollerte studier (RCTs) som oppfylte kravene til originalstudiene. Pasientmaterialet utgjorde 9484 personer. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 3,7 år.

Det var ingen forskjell i total mortalitet (RR 1.06, 95% KI 0.91 til 1.23) eller kardiovaskulær mortalitet (RR 1.03, 95% KI 0.82 til 1.29) mellom de med lave og standard blodtrykksmål. Forskerne fant heller ikke forskjeller i forekomsten av alvorlige bivirkninger (RR 0.89, 95% KI 0.80 til 1.00). Blodtrykket var lavere i gruppene som hadde lave blodtrykksgrenser, henholdsvis 8.9/4.5 mmHg sammenlignet med standardgruppen. Flere medikamenter måtte brukes i gruppen med lave blodtrykksmål, likevel ble blodtrykksmålene oftere oppnådd i gruppen med standardmål.

Forskerne konkluderer med at de fant ingen forskjell i total mortalitet, alvorlige bivirkninger eller totale kardiovaskulære hendelser mellom personer med hypertensjon og kardiovaskulær sykdom behandlet med en lav versus en standard blodtrykksgrense. Det tyder på at det ikke er noen netto helsegevinst ved å ha et lavt blodtrykk som blodtrykksmål. Forskerne mener at det finnes utilstrekkelig dokumentasjon for å anbefale lave blodtrykksmål (≤ 135/85 mmHg) hos pasienter med hypertensjon og etablert kardiovaskulær sykdom, men at flere studier behøves.

Kilder

Referanser

  1. Saiz LC, Gorricho J, Garjón J, et al. Blood pressure targets for the treatment of people with hypertension and cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jul 20;7:CD010315 . doi:10.1002/14651858.CD010315.pub3 DOI