Nyhetsartikkel

Når er LDL lavt nok?

Hvor lavt kan man eller bør man senke LDL-kolesterol? Har det noen gevinst og er det noen risiko?

Utgangspunktet for en metaanalyse som ble publisert i Jama Cardiology 1. august1, var at forskerne stilte følgende spørsmål: Er den kliniske gevinsten av å senke et allerede lavt LDL-kolesterol (low-density lipoprotein cholesterol) bevart hvis utgangsverdien ligger omkring 1.8 mmol/L eller mindre, og er det trygt å senke LDL-kolesterol hos slike pasienter?

I denne studien av statiner og ikke-statiner var risikoen for alvorlige vaskulære hendelser signifikant redusert med 21% for hver 1-mmol/L LDL-kolesterol ble redusert. Det var den samme graden av reduksjon som man så i en tidligere studie, der utgangsverdien for LDL-kolesterol var nesten dobbelt så høy (LDL-kolesterol = 3.4 mmol/L)2.

Forskerne bak den aktuelle metaanalysen konkluderer at ytterligere reduksjon i LDL-kolesterol under dagens behandlingsmål er forbundet med ytterligere redusert kardiovaskulær risiko uten at det har noen sikkerhetsmessige konsekvenser. Det var ingen økt forekomst av myalgier og/eller myositt, forhøyet ALAT, nyoppstått diabetes, hemorragisk slag eller kreft.

Nåværende norske retningslinjer

Legemiddelbehandling av hyperlipidemi skal alltid fokusere på totalrisiko for hjerte- og karsykdom mer enn på nivået av blodlipider. Norske behandlingsmål for friske personer uten påvist aterosklerose, angir at totalkolesterol < 5,0 mmol/L og LDL-kolesterol < 3,0 mmol/L er tilfredsstillende3.

Alle personer med påvist aterosklerose eller hjerte- og karsykdommer skal tilbys behandling med statiner dersom ikke særlige grunner taler mot det. Behandlingsmålet bør være LDL-kolesterol < 1,8 mmol/L eller lavere.

Kilder

Referanser

  1. Sabatine MS, Wiviott SD, Im K, et al. Efficacy and Safety of Further Lowering of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Patients Starting With Very Low Levels: A Meta-analysis. JAMA Cardiol. 2018 Aug 1. doi:10.1001/jamacardio.2018.2258 DOI
  2. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet. 2012 Aug 11; 380(9841): 581–590 . doi:10.1016/S0140-6736(12)60367-5 DOI
  3. Tonstad S. Hyperlipidemi. Norsk legemiddelhåndbok, sist endret 08.09.2017. legemiddelhandboka.no