Nyhetsartikkel

Nær halvparten av kreftdødsfallene kan forebygges

Knappe 50 prosent av alle kreftdødsfall i verden skyldes unngåelige risikofaktorer. Røyking, alkohol og høy BMI var de fremste risikofaktorene.

Kreft er den nest hyppigste dødsårsaken på verdensbasis. Eksponering for risikofaktorer spiller en viktig rolle i biologien og byrden til mange krefttyper1. I bekjempelsen av kreftsykdommer er det viktig å forstå at modifiserbare risikofaktorer er avgjørende i det forebyggende informasjonsarbeidet.

I en studie presentert i The Lancet2 analyserte forskerne resultatene fra the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) fra 2019. Data fra GBD 2019 ble brukt til å beregne kreftbyrden som kan tilskrives atferdsmessige, miljømessige og yrkesmessige samt metabolske risikofaktorer. Totalt 82 risikofaktorer ble inkludert på grunnlag av kriterier fra World Cancer Research Fund. Estimerte kreftdødsfall og funksjonshemmingsjusterte leveår (DALY) i 2019 og endring i disse målene i perioden mellom 2010 og 2019 ble presentert.

På verdensbasis i 2019 stod risikofaktorer som inngikk i studien, for 4,45 millioner dødsfall (95% KI 4,01–4,94) og 105 millioner DALYs. Det representerer 44 prosent av alle kreftdødsfall og 42 prosent av alle DALYs. Det var 2,88 millioner risikotilskrivbare dødsfall blant menn (51 prosent) og tilsvarende 1,58 millioner dødsfall blant kvinner (36 prosent).

De ledende risikofaktorene for kreftdødsfall og DALY-er i 2019 for begge kjønn kombinert var røyking, etterfulgt av alkoholbruk og høy BMI. Risikotilskrivelig kreftbyrde varierte etter verdensregion og sosiodemografiske forhold. Røyking, usikker sex og alkoholbruk var de tre ledende risikofaktorene for risikotilskrivbare kreft-DALY-er på steder med lav sosiodemografisk standard i 2019, mens DALY-er i områder med høy standard gjenspeilet de tre hyppigste globale risikofaktorene.

Fra 2010 til 2019 økte globale risikotilskrivbare kreftdødsfall med 20 prosent og DALYs med 17 prosent. Den største prosentvise økningen var for metabolsk risiko (35 prosent).

Forfatterne oppsummerer at de ledende risikofaktorene som bidro til den globale kreftbyrden i 2019 var atferdsmessige, mens metabolske risikofaktorer så de største økningene mellom 2010 og 2019. Å redusere eksponeringen for disse modifiserbare risikofaktorene ville redusere kreftdødeligheten og DALY-raten over hele verden. Helsefremmende tiltak bør tilpasses lokale kreftrisikofaktorer.

Studien inkluderte ikke noen andre kjente risikofaktorer, som eksponering for ultrafiolett stråling og visse infeksjoner - for eksempel HPV, som kan forårsake livmorhalskreft.

Kilder

Referanser

  1. Global Burden of Disease 2019 Cancer Collaboration, Kocarnik JM, Compton K, et al. Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life Years for 29 Cancer Groups From 2010 to 2019: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. JAMA Oncol. 2022;8(3):420-444. doi:10.1001/jamaoncol.2021.6987 DOI
  2. GBD 2019 Cancer Risk Factors Collaborators. The global burden of cancer attributable to risk factors, 2010-19: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2022;400(10352):563-591. doi:10.1016/S0140-6736(22)01438-6 DOI