Nyhetsartikkel

Når voldtekt er første seksuelle erfaring

En amerikansk spørreundersøkelse har sett på forekomsten av seksuell vold som første seksuelle opplevelse blant kvinner.

Temaside om Korona

MeToo bevegelsen har gjort oss oppmerksomme på at kvinner ofte utsettes for seksuell vold. I en artikkel i JAMA Internal Medicine har forskerne gjort en nasjonal spørreundersøkelse blant 13 310 amerikanske kvinner om seksuell vold med fokus på påtvunget samleie blant kvinner og dets eventuelle helsekonsekvenser1.

På spørsmål om det første vaginale samleiet med en mann var frivillig eller ikke, svarte 93 prosent at ja, det var frivillig. 6,5 prosent indikerte det motsatte, og studien undersøkte denne gruppen spesielt.

Cirka 25% av kvinnene rapporterte å bli tvunget til samleie gjennom fysisk skade, 26 prosent ble truet med skade, 56 prosent ble verbalt presset og 46 prosent ble fysisk holdt fast, 22 prosent rapporterte at de hadde blitt dopet.

Forskerne sammenlignet gruppen der den første seksuelle erfaringen ikke var frivillig med dem hvor det var frivillig. De kvinnene som ble tvunget til sex var yngre enn de som frivillig hadde sex, 15 versus 17 år. Sexpartneren, overgriperen, var eldre, 27 år versus 21 i gjennomsnitt - det vil si en 12-års versus 4-års aldersforskjell.

Den tidlige påtvungne eller voldelige seksuelle erfaringen ble for mange et traume med helsemessige konsekvenser. De hadde høyere sannsynlighet for bekkeninfeksjon, endometriose, eggløsningsproblemer eller menstruasjonsforstyrrelser, stoffmisbruk, psykiske problemer og dårlig helse definert av dem selv. Disse sammenhengene bestod etter korreksjoner for alder, rase, grad av fattigdom og fødested.

For leger bør dette være en påminnelse om at det i mange sammenhenger kan være relevant å spørre kvinnen om den første seksuelle opplevelsen var frivillig. Kanskje kan det føre til intervensjoner eller behandling som kan endre livet til kvinner som har vært utsatt for seksuell vold i tidlig alder.

Kilder

Referanser

  1. Hawks L, Woolhandler S, Himmelstein DU, et al. Association Between Forced Sexual Initiation and Health Outcomes Among US Women. JAMA Intern Med. Published online September 16, 2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.3500 DOI