Nyhetsartikkel

Nedsatt hørsel - fremtidig terapi

Bortsett fra mekaniske hjelpemidler finnes ingen biologisk behandling av nedsatt hørsel. Stamcellebehandling kan bli aktuelt i fremtiden, men det krever en risikofri tilgang til koklea.

Det er estimert at innen 2050 vil invalidiserende hørselstap på grunn av skade på de sensorinevrale strukturene i det indre øret påvirke over 700 millioner individer globalt med store helsemessige, økonomiske og samfunnsmessige implikasjoner1. Ingen biologisk behandling finnes per nå for denne tilstanden. Ufordringen er å finne en risikofri kurativ behandling for hørselstap som gjenoppretter de nevrosensoriske skadene som nedsetter vår evne til å høre.

Tidsskriftet Nature2 har publisert en artikkel som beskriver hvordan ny teknologi og nye terapeutiske prinsipper i fremtiden kan gjøre biologisk behandling av nedsatt hørsel mulig.

Koklea er den delen av det indre øret som stimuleres av lyd. Det er et høyspesialisert organ med svært begrensede proliferative og regenerative egenskaper. Kokleas sensoriske reseptorer omfatter vibrasjonsfølsomme hårceller, deres synapser og nevronene som fører lydimpulsene inn til hjernen. Disse nevrosensoriske strukturene er skjøre og kan gå tapt permanent på grunn av genetiske og miljømessige faktorer, og de er spesielt utsatt for aldringsprosessen. Hørselstapet kan skyldes tap av hårceller3, synaptisk dysfunksjon4 eller tap av nevroner i koklea5, samt en dysfunksjon i blodforsyningen og fibrocyttnettverket6.

Koklea inneholder ørsmå nevrosensoriske strukturer som befinner seg dypt inne skallebasis, noe som gjør dem relativt utilgjengelige for regenerative terapier for hørselstap. I den aktuelle studien brukte forskerne ny bildeteknologi (synkrotronfasekontrastavbildning7-8) som gir mikroskopiske bilder av bløtvevet i koklea samtidig som det viser presise beinanatomiske detaljer. Selv om mikrocomputertomografi gir tilstrekkelig romlig oppløsning, er kontrastmidler nødvendig for å skjelne bløtvev. Ulempen er at kontrastmidler kan føre til vevskrymping9. Den nye bildeteknologien kan imidlertid utføres uten bruk av kontrast.

Så, ved hjelp av denne nye teknologien fikk forskerne svært nøyaktige 3-dimensjonale bilder av det indre øret. Det gjorde det mulig å finne en sikker bane for terapeutisk tilgang til koklea uten å ødelegge kokleas indre arkitektur. Ifølge forskerne vil disse funnene lette fremtidige kliniske studier av nye terapeutiske intervensjoner for å gjenopprette hørselen.

De nye terapeutiske mulighetene ved hørselstap vil være i form av små molekyler, gene- og celleterapier9. Dyreforsøk har vist at målrettet administrering av humane stamcelleavledede øreprogenitorer kan føre til gjenoppretting av hørselen10. Forutsetningen er imidlertid at progenitorene blir levert presist der de skal reparere skaden - noe som kan bli mulig med den nye bildeteknologien.

Kilder

Referanser

  1. WHO. World Report on Hearing, 3 March 2021. www.who.int
  2. Li, H., Agrawal, S., Rohani, S.A. et al. Unlocking the human inner ear for therapeutic intervention. Sci Rep 12, 18508 (2022). doi.org
  3. Hudspeth AJ. Integrating the active process of hair cells with cochlear function. Nat Rev Neurosci. 2014 Sep;15(9):600-14. doi: 10.1038/nrn3786 DOI
  4. Liberman MC, Kujawa SG. Cochlear synaptopathy in acquired sensorineural hearing loss: Manifestations and mechanisms. Hear Res. 2017 Jun;349:138-147. doi: 10.1016/j.heares.2017.01.003. DOI
  5. Zhang T, Dorman MF, Gifford R, Moore BC. Cochlear dead regions constrain the benefit of combining acoustic stimulation with electric stimulation. Ear Hear. 2014 Jul-Aug;35(4):410-7. doi: 10.1097/AUD.0000000000000032. DOI
  6. Furness DN. Forgotten Fibrocytes: A Neglected, Supporting Cell Type of the Cochlea With the Potential to be an Alternative Therapeutic Target in Hearing Loss. Front Cell Neurosci. 2019;13:532. Published 2019 Dec 6. doi:10.3389/fncel.2019.00532 DOI
  7. Schart-Morén N, Agrawal SK, Ladak HM, Li H, Rask-Andersen H. Effects of Various Trajectories on Tissue Preservation in Cochlear Implant Surgery: A Micro-Computed Tomography and Synchrotron Radiation Phase-Contrast Imaging Study. Ear Hear. 2019 Mar/Apr;40(2):393-400. doi: 10.1097/AUD.0000000000000624 DOI
  8. Li H, Schart-Moren N, Rajan G, et al. Vestibular Organ and Cochlear Implantation-A Synchrotron and Micro-CT Study. Front Neurol. 2021;12:663722. Published 2021 Apr 7. doi:10.3389/fneur.2021.663722 DOI
  9. Korver AM, Smith RJ, Van Camp G, et al. Congenital hearing loss. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:16094. Published 2017 Jan 12. doi:10.1038/nrdp.2016.94 DOI
  10. Chen W, Jongkamonwiwat N, Abbas L, et al. Restoration of auditory evoked responses by human ES-cell-derived otic progenitors. Nature. 2012 Oct 11;490(7419):278-82. doi: 10.1038/nature11415 DOI