Nyhetsartikkel

Nedsatt hørsel og demens

Er aldersrelatert hørselstap forbundet med økt risiko for kognitiv svekkelse, kognitiv svikt og demens?

Hørselstap og demens kan ofte oppstå sammen når vi blir eldre, og de innvirker på hverandre1. Vi vet at de er knyttet sammen på flere måter, men vi vet ikke nøyaktig hvordan. Epidemiologisk forskning om en mulig sammenheng mellom aldersrelatert hørselstap og kognitiv reduksjon og demens har imidlertid vist inkonsistente resultater.

Likevel, en studie2 viste at:

 • mildt hørselstap dobler risikoen for å utvikle demens
 • moderat hørselstap fører til tre ganger så stor risiko
 • alvorlig hørselstap øker risikoen fem ganger.

I en systematisk oversikt og metaanalyse av 36 epidemiologiske studier og med 20 264 unike deltakere, var aldersrelatert hørselstap signifikant assosiert med nedgang i alle kognitive hoveddomener og med økt risiko for kognitiv svikt og nyoppstått demens3

Hørselstap i midten av livet er anslått å utgjøre 9 prosent av tilfellene av demens, en betydelig og potensielt reversibel risiko siden demens rammer 47 millioner mennesker over hele verden4. Ervervet hørselstap er oftest forårsaket av cochleaskade, mens demens skyldes kortikal degenerasjon i cortex cerebri. Så hvordan henger de to sammen5?

Her er noen teorier: Hørselstap kan få hjernen til å jobbe hardere og tvinge den til å anstrenge seg for å høre og fylle hullene der informasjonen går tapt. Det går på bekostning av andre tenknings- og minnesystemer. En annen mulighet: Hørselstap får den aldrende hjernen til å krympe raskere. En tredje mulighet er at hørselstap fører til at folk blir mindre sosialt engasjerte, noe som er enormt viktig for å forbli intellektuelt stimulert. Hvis du ikke hører så godt, går du kanskje ikke så mye ut, så hjernen er mindre engasjert og aktiv6.

Kan vi redusere eller unngå denne risikoen? Konklusjonen fra en internasjonal ekspertgruppe i 20174 (The Lancet International Commission on Dementia), var at hørselstap er en av ni sentrale risikofaktorer for demens som muligens kan modifiseres (mindre utdanning, hypertensjon, hørselshemning, røyking, fedme, depresjon, fysisk inaktivitet, diabetes og lite sosial kontakt). De beregnet at hørselstap doblet risikoen for utvikling av demens. Gruppen mente at ett av tre tilfeller av demens kunne forebygges hvis flere tok vare på helsen gjennom hele livet. Ubehandlet hørselstap midt i livet ble angitt å være den høyeste potensielt modifiserbare risikofaktoren for å utvikle demens.

I en oppdatert rapport fra ekspertgruppen i 2020 hadde de utvidet fra ni til 12 risikofaktorer (tillegg av høyt alkoholforbruk, hodeskade, og luftforurensning) og deres konklusjon var at ved å modifisere disse risikofaktorene kunne man forhindre eller forsinke opptil 40 prosent av tilfellene med demens7.

Kan behandling av hørselstap – for eksempel ved å bruke høreapparat – redusere denne risikoen?

Hørselstap er en markør for risiko for kognitiv svikt og demens. Kontrollerte intervensjonsstudier av langsiktige kognitive utfall ved hørselstap er utfordrende å gjennomføre. Derfor er bevisene for effekten av hørselsintervensjoner primært fra observasjonsstudier og vil sannsynligvis fortsatt være fra andre studier enn randomiserte kontrollerte studier. En gjennomgang av syv studier med en oppfølgingstid på mer enn 3 år viste at studiene hadde lav kvalitet8. Halvparten av studiene viste positiv effekt av høreapparat, mens den andre halvparten viste ingen effekt.

Vi behøver ytterligere og bedre studier for å avklare om hørselsforbedrende tiltak virkelig reduserer risikoen for å utvikle demens. Slike studier er på gang6.

Kilder

Referanser

 1. Chern A, Golub JS. Age-related Hearing Loss and Dementia. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2019 Jul-Sep;33(3):285-290. doi: 10.1097/WAD.0000000000000325.
 2. Lin FR, Metter EJ, O’Brien RJ, Resnick SM, Zonderman AB, Ferrucci L. Hearing Loss and Incident Dementia. Arch Neurol. 2011;68(2):214–220. doi:10.1001/archneurol.2010.362 DOI
 3. Loughrey DG, Kelly ME, Kelley GA, Brennan S, Lawlor BA. Association of Age-Related Hearing Loss With Cognitive Function, Cognitive Impairment, and Dementia: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 Feb 1;144(2):115-126. doi: 10.1001/jamaoto.2017.2513.
 4. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. Lancet. 2017;390(10113):2673-2734. doi:10.1016/S0140-6736(17)31363-6 DOI
 5. Griffiths TD, Lad M, Kumar S, Holmes E, McMurray B, Maguire EA, Billig AJ, Sedley W. How Can Hearing Loss Cause Dementia? Neuron. 2020 Nov 11;108(3):401-412. doi: 10.1016/j.neuron.2020.08.003. Epub 2020 Aug 31.
 6. Johns Hopkins. Bloomberg School of Public Health. Hearing Loss and the Dementia Connection. Published November 12, 2021. publichealth.jhu.edu
 7. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413-446. doi:10.1016/S0140-6736(20)30367-6 DOI
 8. Dawes P. Hearing interventions to prevent dementia. Hörinterventionen zur Verhinderung von Demenz. HNO. 2019;67(3):165-171. doi:10.1007/s00106-019-0617-7 DOI