Intervju

NEL er 20 år!

Temaside om Korona

Utformingen av NEL

Flere av oss hadde undervist ved NTNU og lært oss prinsippene i problembasert læring: Du lærer bedre når du er motivert for læring, når du trenger å anvende kunnskapen. Alle helsearbeidere kjenner på utfordringen i den kliniske hverdagen. Du har en pasient med et problem du ikke føler deg helt trygg på hvordan du skal løse. Det å kunne finne kunnskapen der og da, og i neste øyeblikk anvende den i møtet med pasienten - det er problembasert læring i klinikken. Helsepersonells arbeidsplass er også en læringsarena. Et naturlig motto er "lær-mens-du-arbeider".

Men for at produktet skal bli anvendbart i klinikken, må det være raskt å finne frem i og kjapt å lese. NEL har en streng struktur som gjør det lett for klinikeren å finne frem. Uansett medisinsk tema så befinner de ulike emnene seg på samme plass i artiklene. NEL er bygd opp med faste maler for symptomer og sykdommer, vi bruker en rekke underoverskrifter, all tekst er punktmerket, nøkkelord og innrykket tekst skal gjøre det lettere for brukeren å finne akkurat det vedkommende søker etter.

Forrige side Neste side