Intervju

NEL er 20 år!

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Utviklingen av NEL

NELogTerje.jpg
Terje Johannessen og NEL i 2019 - 20 år etter faksimilen øverst i artikkelen.

Førsteutgaven av NEL ble levert på disketter, senere på CD og DVD. Først ved årsskiftet 2002/2003 ble NEL nettbasert. Vi var i frontlinjen av den digitale utviklingen og opplevde utfordringer med at mange leger ikke hadde det nødvendige utstyret til å bruke vårt produkt. Men sakte gikk det fremover, flere og flere tok i bruk NEL.

Da NEL ble lansert, inneholdt produktet totalt 1300 artikler - summen av artikler for profesjonelle og for pasienter. I dag inneholder NEL over 7000 artikler. Ikke bare har antallet artikler økt, men også omfanget av den enkelte artikkel har økt med flere detaljer. På godt og vondt vil mange si. Det er en utfordring å sikre "the 20 seconds approach" når innholdet i artiklene øker. Noen artikler har nok blitt vel omfangsrike, men samtidig føler vi på forventningen om at en skal kunne finne "alt" i NEL.

Den opprinnelige kontrakten med det offentlige hadde som formål å lage et oppslagsverk for allmennleger. Imidlertid fikk vi tidlig tilbakemeldinger fra kolleger på sykehusene om at "NEL er like nyttig for oss". "Fordi jeg er spesialist, så henger jeg ikke med i utviklingen utenfor spesialiteten min". Flere sykehus anskaffet NEL. Og da kom sykepleierne. "Det er vi som snakker med pasientene! Vi trenger NEL i vårt informasjonsarbeide overfor pasientene". Ambisjonen har etter det vært at NEL er et oppslagsverk i generell medisin.

Og NEL blir bruk. Per måned er det over 1 million sidevisninger.

Forrige side Neste side