Intervju

NEL er 20 år!

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Helsebiblioteket

Et tverrfaglig, offentlig utvalg konkluderte i 2001 at det burde settes i verk ulike tiltak for å fremme bruken av nasjonale retningslinjer som Helsedirektoratet utviklet. Et av forslagene var å bruke NEL til å formidle retningslinjene. Det medførte en langvarig utredning som endte i en anbudskonkurranse om anskaffelse av et elektronisk oppslagsverk til det nyetablerte Helsebiblioteket. NEL vant konkurransen, men det tok lang tid å bli enige om pris. Fra 2007 til 2010 var NEL fritt tilgjengelig for alt helsepersonell på Helsebiblioteket. Ved reforhandling av avtalen kom vi ikke til enighet om pris. Det ble ny anbudskonkurranse som vi tapte for UpToDate og BMJ Best Practice.

Da vi pånytt måtte starte abonnementssalg, eksploderte salget. I løpet av et par måneder tegnet over 80 prosent av allmennlegene abonnement. Antall abonnenter har siden fortsatt å stige, og NEL har i dag nær 100 prosent oppslutning blant allmennlegene. I tillegg abonnerer flere sykehus og over 200 kommuner.

Forrige side Neste side