Intervju

NEL er 20 år!

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fremtidens NEL

NEL har gjennom årene gjennomgått en rekke forbedringer både faglig og teknisk. Vi har en tett dialog med våre brukere som kan melde inn ros og ris. Det har vært nyttig i våre veivalg.

Vi ser en fremtid der journalsystem og beslutningsstøtte i høy grad integreres med hverandre. Den kliniske hverdagen skal gjøres enklere og kvaliteten på legers og annet helsepersonells virksomhet må sikres på en bedre måte enn i dag. NEL forbereder seg på det. Vi planlegger en viktig omstrukturering og videreutvikling som skal gjøre NEL til noe mer enn et oppslagsverk, men også til et klinisk verktøy. Symptom- og sykdomsspesifikt innhold i NEL skal kunne importeres til pasientjournalen og forenkle og kvalitetssikre legens arbeid. Det gjelder spørreskjema, kalkulatorer og diverse sjekklister. Du har kanskje sett den spede starten på dette prosjektet med de grønne tekstboksene i artiklene og de over 500 sjekklistene for henvisning.

Selv om det finnes glimrende engelskspråklige oppslagsverk, har vi gjennom NEL vist at det er behov for et nasjonalt verktøy. Vi gleder oss til å jobbe videre med å skape gode produkter for helsepersonell og for pasienter!

Forrige side