Nyhetsartikkel

Nerver kan "flyttes" etter ryggmargsskade

En australsk gruppe leger har oppnådd bemerkelsesverdige resultater med omdirigering av nerver i overekstremitetene hos pasienter med tetraplegi.

Temaside om Korona

En tverrsnittsskade i nakken er en ødeleggende skade som totalt endrer livet til pasienten. Det er beregnet at 250.000-500.000 mennesker rammes av en slik skade på verdensbasis og over halvparten av disse blir tetraplegiske.

En ny teknikk der fungerende nerver blir omdirigert til paralyserte steder hos pasienter med ryggmargsskade i nakken, kan føre til signifikante funksjonelle forbedringer av overekstremitetene og håndfunksjonen.

En prospektiv serie med 16 pasienter gjennomgikk nerveoverførings kirurgi (nerve transfer surgery) ved et sykehus i Australia i perioden 2014 til 2018, og pasientene oppnådde hensiktsmessige forbedringer av ekstensjonen i albuen og gripefunksjonen til hendene1. I noen tilfeller ble nerveforflytningen kombinert med seneforflytninger for å maksimere de funksjonelle gevinstene.

Inngrepene medførte forbedringer i håndfunksjonen, noe som gjorde det mulig for pasientene selv å utføre personlig hygiene, håndtere penger, spise selv med vanlig bestikk, holde en kopp eller et glass og drikke uten hjelp, samt å gjennomføre toalettbesøk selv.

Prosedyren innebærer at man bruker en nerve som fungerer, men som kan omdirigeres, for eksempel fordi den gir signaler til en muskel som får nerveforsyning også fra andre fungerende nerver. Nerven rerutes til en muskel som er paralysert. Forfatterne forklarer det slik: "It's like unplugging the power source to the toaster and plugging it into the kettle instead."

Seneoverføringer er en etablert teknikk for pasienter med ryggmargsskade. Det nye er nerveforflytningen som bidrar til mer finmotorikk. De to teknikkene er komplementære. Ofte utføres den ene teknikken på den ene armen og den andre teknikken på motsatt arm.

I en kommentar beskrives dette pionerarbeidet som "a huge advance in reconstruction to restore hand function following spinal cord injury" og fenomenale for pasientene. "A game changer"2.

Teknikken kan ikke anvendes på alle med ryggmargsskade i nakken. Pasientene i denne studien hadde C5 og C6 skader, som er den hyppigste lokalisasjonen. Sannsynligvis vil ikke teknikken fungere på skader over dette nivået.

Forfatterne tror at det optimale tidspunktet for en slik operasjon er ca. 6 måneder etter skaden, men de har også oppnådd vellykkede resultat hos pasienter mange år etter skaden.

Kilder

Referanser

  1. van Zyl N, Hill B, Cooper C, Hahn J, Galea MP. Expanding traditional tendon-based techniques with nerve transfers for the restoration of upper limb function in tetraplegia: a prospective case series. The Lancet, online first. Published:July 04, 2019. www.thelancet.com
  2. Hill EJR, Fox IK. Nerve transfers to restore upper limb function in tetraplegia. The Lancet, online first. Published:July 04, 2019. www.thelancet.com