Intervju

Nesespray mot overdose - stadig flere får tilgang

Nalokson er en motgift som gis ved overdoser. Utdeling av Nalokson nesespray skjer i dag i over 40 kommuner. Men forsker og psykiater Philipp Lobmaier ønsker også at nesesprayen foreskrives samtidig med sterke smertestillende.

- I fjor delte vi ut 4 500 sprayer, sier forsker og psykiater Philipp Lobmaier, ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

Nalokson-prosjektet er en del av Helsedirektoratets nasjonale strategi for å redusere overdosedød. Det går ut på å dele ut en nesespray med nalokoson. Det handler om kameratredning: Sprayen er en engangsdose og skal brukes om man mistenker overdose. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) står bak prosjektet.

- Nalokson er en velkjent og mye brukt motgift mot blant annet opiater som heroin. Det har vært kjent og brukt lenge i stor skala av helsepersonell mot overdoser, sier forsker og psykiater Philipp Lobmaier.

Ettertraktet spray

Helsepersonell setter nalokson som sprøyte i en muskel eller direkte i en blodåre. Men med nesesprayen kan pårørende eller venner gi nalokson i nesa ved hjelp av nesesprayen.

- Nesesprayen tas opp gjennom neseslimhinnen. Sprayen er en engangsdose. Det er to beholdere i en kit. Den første dosen er ofte nok, men det kan være bruk for to, sier Lobmaier.

- Hvordan benyttes sprayen?

- Det er viktig å huske at det bare er én dose i en spray – at man ikke tester den ut i lufta først. Ellers er den selvforklarende: det er en plastbeholder som settes inn i et nesebor før du trykker. Det er også viktig at den som bruker sprayen kan kjenne igjen en overdose, legge seg i stabilt sideleie og alltid ringe ambulanse. En overdose er så alvorlig at man alltid skal tilkalle ambulanse. Sprayen kommer i tillegg, sier han.

Prosjektet med å dele ut nesespray startet i 2014, og skal fortsette til 2022. Lobmaier forteller at prosjektet er blitt tatt veldig godt i mot.

- Brukerorganisasjonene ønsket dette, og det har lenge vært brukt i andre land. Nesesprayen var ettertraktet, og det gikk raskt og godt å etablere utleveringen. Brukerne stod klare til å bruke det, og ansatte fikk et verktøy som virket.

Hvor mange liv er reddet?

Så langt i prosjektet er det blitt delt ut over 13 000 nesesprayer. Omtrent 40 kommuner i landet er involvert, og antall spray som deles ut stiger for hvert år.

- Mange spør hvor mange liv vi har reddet med sprayen. Vi kan ikke være sikker på det.

Men tallene viser at flere tusen nalokson nesespray er brukt i overdosesituasjoner fra 2014 og frem til i dag. 95 prosent av de som kommer inn og forteller at de har brukt sprayen, sier at det har gått bra – at vedkommende overlevde, sier Lobmaier.

- Men det blir umulig å si om det var sprayen som reddet vedkommendes liv. Men brukeropplevelsen er også viktig. Og at man kan hjelpe til, sier han.

Nesesprayen gis ut til enten en rusbruker, pårørende eller andre som mener de har bruk for den. Den gis til fengselsansatte og ansatte ved lavterskeltilbud der rusbrukere ferdes. Det kan være dagsenter, Kirkens bymisjon eller enhet for rus i kommunen.

- Rusbrukeren kan bære sprayen på seg. Vi oppfordrer rusbrukeren til aldri å sette en injeksjon alene, men at man må være sammen med noen, sier Lobmaier
Dermed er det gjerne kamerater som gir sprayen til den som har tatt overdose.

- Siden dette er en del av overdosestrategien, er det SERAF som finansierer sprayen. Vi har altså anledning til å gi dem ut gratis gjennom prosjektet vårt. Kommunene som er med på prosjektet, stiller med en lege. Det kan for eksempel være en lege tilknyttet enheten for rusavhengige. Legen bestiller sprayene i samarbeid med apotek og fakturerer oss. Man trenger derfor ikke resept for å få dette, sier Lobmaier.

Legen tar også ansvar for at de som deler ut, har tatt et lite kurs og kan ha en samtale om overdose og vise hvordan man bruker sprayen.

Smertestillende og overdoser

- På hvilken måte er fastlegen involvert i dette?

- Fastlegen er involvert hvis brukeren henvender seg til lege, at de etterspør denne sprayen som forebygger overdoser. Legen kan skrive ut en enkelt resept til den som ønsker det.

I de kommunene der det ikke er et utdelingtilbud, må fastlegene kontaktes. På samme måte som at alle kommuner er forpliktet til at rent brukerutstyr er tilgjengelig, skal også denne sprayen kunne skaffes.

Sterke legemidler kan også føre til overdoser. Ifølge Folkehelseinstituttet forårsaker smertestillende legemidler 28 prosent av overdosedødsfall i Norge.

- Men i dag er det ingen automatikk i at det skrives ut spray samtidig som legen skriver ut sterke smertestillende medisiner. Dette er blitt foreslått. Det ideelle er at legen får et varsel hver gang det skrives ut et sterkt smertestillende legemiddel og at legen skriver ut nesespray i tillegg.

- Kjenner fastlegene godt nok til dette?

- Det vet jeg ikke Jeg tror man må interessere seg litt for det. Vi har vært i kontakt med Allmennlegeforeningen og i felleskap har vi informert Helsedirektoratet om behov for god informasjon om opioidforskrivning og nalokson nesespray, sier Lobmaier.