Nyhetsartikkel

NEWS2-nytt i NEL

Nå kan skåringsverktøyet NEWS2 brukes som elektronisk skjema i NEL. Verktøyet brukes ved muntlig kommunikasjon og som beslutningsstøtte, for å identifisere pasienter som er i fare for forverret tilstand.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fagorganisasjonen «The Royal College of Physicians» (RCP) i Storbritannia har utviklet en skår (NEWS) som bruker veletablerte vitalparametere. Skåren brukes som ledd i vurdering av hvilke pasienter og brukere som er i fare for forverret tilstand og som beslutningsstøtte. RCP og også Helsedirektoratet anbefaler bruk av en oppdatert versjon (NEWS2) både prehospitalt og i sykehus.

Du finner skåringsverktøyet her

NEWS, bakgrunn

Det har alltid vært en utfordring for helsepersonell og en viktig del av allmennpraktikerens legekunst å identifisere pasienter med forverret tilstand, slik at utvikling av akutt kritisk sykdom kan begrenses.

Vi vet at systematiske observasjoner som følges av rask og effektiv respons hos kritisk syke pasienter kan redde liv og begrense konsekvenser av sykdomsforverrelser.

I 2012 publiserte «The Royal College of Physicians» (RCP) i Storbritannia sin rapport om å standardisere vurderingen av alvorlighetsgrad ved akutt sykdom i det britiske helsevesenet, NHS.

Fagorganisasjonen konkluderte med at en skår med seks vitalparametere, som allerede dokumenteres i klinisk praksis, kan medføre en betydelig forbedring av sikkerhet og kliniske resultater hos pasienter i sykehus. Skåren heter «National Early Warning Score (NEWS)».

I og med at NEWS bruker etablerte og dokumenterte parametere er NEWS egentlig ikke noe nytt. Det som er nytt er at kombinasjonen av parametere og endringer er satt i system. Og det har effekt, også prehospitalt. 

I 2018 viste Silcock DJ et al. at NEWS var overlegen, sammenliknet med de etablerte qSOFA-kriteriene for sepsis, til å identifisere pasientene med risiko for uønskede utfall prehospitalt.

NEWS2

NEWS ble i 2017 oppdatert til NEWS2. Denne skåren er godkjent av NHS England til å være varslingssystemet for akutt syke pasienter i engelske sykehus.

Helsedirektoratet v/ I trygge hender 24-7, Avd. kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet har vurdert dokumentasjonen og erfaringene fra Storbritannia, og anbefaler NEWS2 i innsatsområdene Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis.

NEWS2 er oversatt til norsk, med tillatelse av RCP i arbeidet med disse innsatsområdene. Skåringsverktøyet er innført på de fleste norske sykehus og i flere kommuner (legevakt, sykehjem og hjemmetjeneste).

Helsedirektoratet ved I trygge hender 24-7 anbefaler flere tiltak for tidlig oppdagelse av forverret tilstand i sykehus og prehospitalt. Et av tiltakene er bruk av validert verktøy for observasjon, skåring og respons. NEWS2 fremheves som et eksempel på validert verktøy for å identifisere pasienter med forverret tilstand. NEWS2 kan brukes av både leger og annet kvalifisert helsepersonell.

NEWS2 kan med fordel benyttes også i primærhelsetjenesten hos pasienter ved vurdering av alvorlighetsgrad ved akutt sykdom. Nå kan de fleste av Norges allmennleger, og i overkant av halvparten av norske kommunehelsetjenester bruke NEWS2 som elektronisk skjema i NEL.

Vi håper at skjemaet vil bidra til enda bedre muntlig kommunikasjon og som beslutningsstøtte, for å identifisere pasienter og brukere som er i fare for forverret tilstand.

Det lønner seg å se nytt på nytt – også i helsevesenet.