Nyhetsartikkel

Nok en ny medisin mot Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom er karakterisert ved amyloide (senile) plakk, nervefibriller med tau-protein og nevronskader. Monoklonale antistoffer brukt til å fjerne amyloid ser ut til å kunne forsinke sykdomsprogresjonen.

Avsetning av β-amyloid i hjernen er en tidlig hendelse ved Alzheimers sykdom som fører til nevrofibrillære floker sammensatt av tau-protein og andre karakteristiske hjerneforandringer referert til som amyloidkaskaden1-2. Unormalt β-amyloid er et viktig patologisk kjennetegn ved Alzheimer sykdom3 og er et av hovedmålene innen Alzheimers sykdomsforskning og medikamentutvikling.

I løpet av det siste tiåret er det gjort store fremskritt når det gjelder å teste hypotesen om amyloidkaskaden ved Alzheimer sykdom. En rekke studier rettet mot amyloid har mislyktes med å vise noen særlig effekt på sykdomsprogresjonen, men de monoklonale antistoffene adukanumab, lekanemab og donanemab har vist å kunne fjerne amyloid til potensiell nytte for pasienter4-6.

Donamemab er et monoklonalt antistoff direkte rettet mot β-amyloid som kun finnes i amyloide plakk i hjernen. I denne randomiserte, placebo-kontrollerte studien publisert i JAMA Network7 undersøkte forskerne om donamemab hadde noen nyttig klinisk effekt ved tidlig symptomatisk Alzheimers sykdom.

Studien bestod av 1736 pasienter som hadde fått påvist amyloid og lav/medium eller høy tau-patologi ved PET. Gjennomsnittsalderen var 73 år og 57 prosent var kvinner. Pasientene fikk donanemab eller placebo intravenøst hver 4. uke i 72 uker.

Resultatene viste at donamemab hadde signifikant bedre effekt på den kliniske utviklingen av Alzheimers sykdom ved avslutningen av studien etter 76 uker. Tre dødsfall i donamemab-gruppen og 1 i placebo-gruppen ble vurdert å være behandlingsrelatert.

Ifølge en kommenterende lederartikkel innebærer ikke resultatet noe gjennombrudd i behandlingen av Alzheimers sykdom siden det i gjennomsnitt kun er snakk om cirka 4 måneders forsinkelse i sykdomsprogresjonen8.

Kilder

Referanser

  1. Hansson O. Biomarkers for neurodegenerative diseases. Nat Med. 2021;27(6):954-963. doi:10.1038/s41591-021-01382-x DOI
  2. Hardy JA, Higgins GA. Alzheimer’s disease: the amyloid cascade hypothesis. Science. 1992;256(5054):184-185. doi:10.1126/science.1566067 DOI
  3. Jack CR Jr, Bennett DA, Blennow K, et al; Contributors. NIA-AA research framework: toward a biological definition of Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 2018;14(4):535-562. doi:10.1016/j.jalz.2018.02.018 DOI
  4. Budd Haeberlein S, Aisen PS, Barkhof F, et al. Two randomized phase 3 studies of aducanumab in early Alzheimer’s disease. J Prev Alzheimers Dis. 2022;9(2):197-210. doi:10.14283/jpad.2022.30 DOI
  5. Mintun MA, Lo AC, Duggan Evans C, et al. Donanemab in early Alzheimer’s disease. N Engl J Med. 2021;384(18):1691-1704. doi:10.1056/NEJMoa2100708 DOI
  6. van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, et al. Lecanemab in early Alzheimer’s disease. N Engl J Med. 2023;388(1):9-21. doi:10.1056/NEJMoa2212948 DOI
  7. Sims JR, Zimmer JA, Evans CD, et al. Donanemab in Early Symptomatic Alzheimer Disease: The TRAILBLAZER-ALZ 2 Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online July 17, 2023. doi:10.1001/jama.2023.13239 DOI
  8. Manly JJ, Deters KD. Donanemab for Alzheimer Disease—Who Benefits and Who Is Harmed? JAMA. Published online July 17, 2023. doi:10.1001/jama.2023.11704 DOI