Nyhetsartikkel

Norge rangeres å ha best helsetjeneste

The Commonwealth Fund har siden 2004 vurdert helsetjenesten i 11 høyinntektsland. Denne gang basert på 71 ulike variabler - og Norge rangeres høyest.

Siden 2004 har nonprofit organisasjonen The Commonwealth Fund syv ganger vurdert helsetjenesten blant 11 høyinntektsland. I samtlige av disse rangeringene er USA funnet å ha det dårligste helsetjeneste systemet. I den siste rapporten1 som ble offentliggjort 4. august, er Norge rangert som nummer 1. I forrige rapport fra 2017 var Norge nummer 4.

Rangeringen bygger på resultater fra spørreundersøkelser av titusener av pasienter og leger i 11 land. Analysen baserer seg på 71 mål innenfor 5 kategorier: tilgang på helsetjeneste, pasientprosessen, administrativ effektivitet, likeverdige tilbud og helsetjeneste utfall.

Noe av bakgrunnen for at USA gjør det så dårlig, demonstreres ved at 50 prosent av voksne i USA med lav inntekt og 27 prosent med høy inntekt sier at kostnader avholder dem fra å søke nødvendig helsehjelp. Til sammenligning var de tilsvarende tallene for Norge 14 prosent og 6 prosent.

Resultatene fra analysene ga følgende totale rangering:

 1. Norge
 2. Nederland
 3. Australia
 4. Storbritannia
 5. Tyskland
 6. New Zealand
 7. Sverige
 8. Frankrike
 9. Sveits
 10. Canada
 11. USA

I en kommentar fra lederen av The Commonwealth Fund, David Blumenthal, sier han at amerikanere, særlig de med lav inntekt, har et betydelig dårligere helsetjenestetilbud sammenlignet med borgerne i de andre landene - og, sier han, "de betaler prisen med sin helse og sine liv".

De dårlige resultatene for USA står i sterk kontrast til at USA bruker dobbelt så mye av sitt bruttonasjonalprodukt på helsetjenesten som gjennomsnittet for de andre landene.

Fire egenskaper skiller de landene som rangeres høyest, fra USA.

 • De sørger for universell dekning av kostnader og fjerner kostnadsbarrierer slik at folk får hjelp når de trenger det og på en måte som er akseptabel for dem.
 • De investerer i primærhelsetjenesten for å sikre tilgang på tjenester av høy verdi som er likeverdig tilgjengelige for alle, noe som reduserer risikoen for diskriminering og ulik behandling.
 • De har mindre utgifter til administrasjon både for pasienter og klinikere, noe som kan begrense tilgangen på hjelp, særlig for marginaliserte grupper.
 • De investerer i sosiale tjenester som gir en mer lik tilgang til god ernæring, utdannelse, helsetjenester for barn, bolig, transport og trygdetjenester for arbeidstakere.

Et av de områdene der Norge utmerker seg, er nedgangen i dødelighet av unngåelige sykdommer ("avoidable deaths"). I løpet av de siste 10 årene har det vært en nedgang av slike dødsfall på 24 prosent i Norge, bare slått av Sveits med 25 prosent. Til sammenligning var dette tallet 5 prosent for USA.

Et annet område der Norge skiller seg ut, er dekningen av pasienters utgifter til helsetjenester, egenandelen. Den er i Norge på ca. 300 amerikanske dollar, mens den for eksempel i Sveits er på 2645 dollar.

Det understrekes i rapporten betydningen av å ha en primærhelsetjeneste med høy kvalitet som kan avlaste andre- og tredjelinjetjenesten. Her trekkes Nederland og Norge frem som de med det beste tilbudet. De har blant annet langt flere allmennleger per innbygger enn mange av de andre landene.

Rapporten konkluderer at slike internasjonale sammenligninger gjør det mulig for befolkningen, politikerne og helsemyndighetene å se alternative løsninger for helsetjenesten. Erfaringer fra de tre landene som kommer ut best, Norge, Nederland og Australia, kan vise de andre landene hvordan de kan forbedre sitt system. Ved å lære fra andre hva som fungerer og hva som ikke fungerer andre steder i verden, har alle en mulighet til å endre politikk og praksis som bringer dem nærmere et ideelt helsetjeneste system som kan føre til optimal helse for alle sine innbyggere til en pris som landet kan ha råd til. 

Kilder

Referanser

 1. The Commonwealth Fund. Mirror, Mirror 2021: Reflecting Poorly. Health Care in the U.S. Compared to Other High-Income Countries. August 4, 2021. www.commonwealthfund.org