Nyhetsartikkel

NSAIDs og steroider kan forlenge smerte

Antiinflammatoriske midler brukes ofte som smertestillende middel ved akutte smerter og skader. En studie tyder på at slike midler øker sjansen for å utvikle kroniske smerter.

En studie fra McGill universitetet i Canada har gjort den overraskende oppdagelsen at det å behandle smerte med antiinflammatoriske medikamenter som ibuprofen og aspirin, kan føre til økt smerte i det lange løp1. Studier har tidligere vist at NSAIDs har liten eller ingen effekt ved kroniske lave ryggsmerter2.

Studien er publisert i Science Translational Medicine3. Den tyder på at inflammasjon, som er en normal del av skadegjenoppretting, hjelper til med å løse akutte smerter og forhindrer at de blir kroniske. Å blokkere inflammasjonen kan forstyrre denne prosessen, og føre til smerte som er vanskeligere å behandle.

Økende bevis tyder på at kronisk smerte er en nevroinflammatorisk lidelse. Aktivering av immunceller som nøytrofiler, monocytter og T-celler antas å bidra til overgangen fra akutt til kronisk smerte.

Forskerne i den aktuelle studien undersøke smertemekanismer både hos mennesker og mus. De fant at nøytrofile hvite blodceller ser ut til å spille en nøkkelrolle. Ved å analysere gener til mennesker med lave ryggsmerter observerte de over tid aktive forandringer i genene blant de personene hvor smertene etterhvert forsvant. Forskerne blokkerte de nøytrofile cellene hos mus og fant at smerten varte 2 til 10 ganger lengre enn normalt. Antiinflammatoriske medikamenter hadde den samme smerteforlengende effekten selv om de ga kortvarig smertelindring.

I en uttalelse sier den hovedansvarlige for studien, professor Jeffrey Mogil, at det er en grunn til at inflammasjon opptrer, og det ser ut til å være ugunstig å interferere med det. Mogil foreslår at når det oppstår en skade, bør vi heller bruke et rent smertestillende middel som paracetamol som ikke blokkerer de nøytrofile cellene, enn å ta et antiinflammatorisk medikament eller et steroid.

Flere studier behøves for å avklare om disse funnene består seg.

Kilder

Referanser

  1. Lennon A. NSAIDs and steroids for acute pain may increase chronic pain risk. MedicalNewsToday. May 17, 2022. www.medicalnewstoday.com
  2. Enthoven WT, Roelofs PD, Deyo RA, van Tulder MW, Koes BW. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for chronic low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2016;2(2):CD012087. Published 2016 Feb 10. The Cochrane Library
  3. Parisien M, Lima LV, El-Hachem N, et al.Acute inflammatory response via neutrophil activation protects against the development of chronic pain. Science Translational Medicine, 11 May 2022. www.science.org