Nyhetsartikkel

NSAIDs ved blærekatarr

NSAIDs anbefales ikke lenger som kur mot blærekatarr - det kan forverre tilstanden.

Ukomplisert blærekatarr er den vanligste bakterieinfeksjonen hos kvinner og utgjør omtrent 3,5 prosent av alle kontaktårsaker i allmennpraksis. Som regel går tilstanden spontant over etter en uke, men antibiotika av en til tre dagers varighet forkorter symptomsperioden.

Dersom kvinnen ønsker det, kan en bruke en "vente og se"-strategi med råd om rikelig drikke, og eventuelt bruke paracetamol mot smerter. Ofte vil en da oppleve at kroppen selv kurerer infeksjonen. 

NSAIDs som ibuprofen/diklofenak - har symptomlindrende effekt, men den er dårligere enn antibioitika. 

En studie1 viser at bruk av NSAIDs i stedet for antibiotika til symptomlindring ved ukomplisert blærekatarr, muligens fører til økt risiko for nyrebekkenbetennelse. NSAIDs anbefales derfor ikke lenger som kur ved denne indikasjonen.

Kilder

Referanser

  1. Kronenberg A, Bütikofer L, Odutayo A, et al. Symptomatic treatment of uncomplicated lower urinary tract infections in the ambulatory setting: randomised, double blind trial. BMJ 2017; 359: j4784. pmid:29113968 PubMed