Nyhetsartikkel

Ny behandling av cøliaki i fremtiden?

Kanskje kan fremtidig behandling av cøliaki gjøre det mulig for pasienter med cøliaki å kunne spise gluten igjen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Cøliaki er en autoimmun tynntarmsykdom som skyldes allergi mot gluten fra kornprodukter. To millioner amerikanere og 3,5 millioner europeere har cøliaki, og mange har udiagnostisert cøliaki.

Flere nye behandlingsmetoder er under utprøving og har i de innledende studiene gitt lovende resultater. Det er imidlertid et godt stykke igjen før disse preparatene er klare for lansering.

Under utprøving

I følge en rapport fra Gastroenterology Report er det to produkter som snart skal testes ut i større kliniske studier1. Et av dem er et enzym som splitter gluten opp i mindre, harmløse produkter. Et annet skal minske lekkasjen av toksiske stoffer gjennom tarmslimhinnen fra å nå de dypere lagene i tarmveggen der de kan forårsake inflammasjon.

For et av de mulige perorale preparatene, tar pasienten en blanding av to enzymer som splitter gluten-molekylet i mindre, ikke skadelige produkter. I en studie av voksne med cøliaki, hadde de som tok denne medisinen ingen forandringer i tarmslimhinnen etter at de hadde spist gluten, mens de som tok placebo hadde tegn på skader av slimhinnen. Symptomene var imidlertid like i de to gruppene.

Tre daglige doser av et annet preparat, som er laget for å kontrollere eventuell inflammasjon i tarmveggen, syntes å redusere diaré, fordøyelsesbesvær og magesmerter i en studie.

Flere andre preparater som er på et tidligere utviklingsstadium, rettes mot å dempe immunresponsen mot gluten og forhindre inflammasjon i tarmen.

Når kommer de på markedet?

Det er foreløpig for tidlig å si når noen av disse produktene kan komme på markedet, men det antydes 3 til 5 år.

Før legemidlene er godkjente, er det vanskelig å si om de vil gjøre det mulig for personer med cøliaki å spise gluten i små mengder, store mengder eller uten restriksjoner.

En av de fremste ekspertene på dette området, dr. Klaus Gottlieb, sier: "Hvis de spiser store mengder gluten, kan de fortsatt ha noe symptomer og kanskje få andre langtidskonsekvenser. Noen av preparatene kan det være hensiktsmessig å ta like før de spiser gluten, mens andre kan være mer effektive når de tas regelmessig."

Kilder

Referanser

  1. Castillo NE, Theethira TG, Leffler DA. The present and the future in the diagnosis and management of celiac disease. Gastroenterol. Rep. (2015) 3 (1): 3-11 . doi:10.1093/gastro/gou065 DOI