Nyhetsartikkel

Ny behandling av residiverende urinveisinfeksjoner

En langsomtvirkende vaksine med inaktiverte bakterier gitt som munnspray viser lovende effekter blant kvinner med residiverende urinveisinfeksjoner.

Tilbakevendende urinveisinfeksjoner (UVI) defineres som tre eller flere episoder i løpet av 1 år eller to eller flere infeksjoner på 6 måneder. Tilstanden påvirker 5 til 10 prosent av alle kvinner. Foruten redusert livskvalitet hos de rammede kvinnene, innebærer tilstanden gjentatte antibiotikakurer, noe som påvirker kroppens mikrobiom og øker risikoen for antibiotikaresistens.

MV140 er et sublingualt preparat av helcelle-inaktiverte bakterier1. Det består av fire inaktiverte bakterietyper oppløst i en væske som tas som en sublingual spray to ganger daglig. Preparatet har vist klinisk effekt i observasjonsstudier2-4. Den aktuelle studien publisert i NEJM Evidence5 er en multisenter, randomisert, dobbel-blind, placebokontrollert studie som pågikk over 1 år. Formålet var å undersøke den forebyggende effekten av MV140 hos kvinner med tilbakevendende UVI.

240 kvinner i Spania og Storbritannia i alderen 18 til 75 år ble randomisert til behandling med MV140 i 3 eller 6 måneder eller placebo i 6 måneder. Det primære utfallsmålet var antall UVI over en 9 måneders observasjonsperiode etter 3 måneders intervensjon.

Det mediane antallet UVIer i observasjonsperioden var 3.0 for placebo (0,5-6.0) og 0.0 ((0.0-1.0) for begge gruppene som mottok MV140. Blant kvinnene behandlet med placebo var 25 prosent (95% KI 15-35%) uten UVI sammenlignet med 56 prosent (95% KI 44-67%) og 58 prosent (95% KI 44-67%) blant de behandlet med MV140 i henholdsvis 3 og 6 måneder.

42 av de 65 placebo-mottakerne som fullførte studien, hadde tre eller flere UVI, mot 12 av de 67 i 3-månedersgruppen og ni av 61 i 6-månedersgruppen. En signifikant forskjell. Numbers needed to treat, NNT, ble beregnet til 3.26 i 3-månedersgruppen og 3.03 i 6-månedersgruppen.

6-måneders behandling ga ikke bedre resultater enn 3 måneders behandling. Antall regiserte bivirkninger var 48 med seks måneders behandling, 76 med tre måneder og 81 med placebo, men ingen av disse var klinisk signifikante.

Forfatterne konkluderer at studien viser lovende resultater når det gjelder å redusere residivtilbøyeligheten blant kvinner med denne tilstanden. Bivirkninger hadde ingen begrensende effekt.

MV140 er et polyvalent bakteriepreparat som består av like proporsjoner av hele varmeinaktiverte bakterier som er årsak til de fleste residiverende UVIer i Europa (Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae og Enterococcus faecalis). Handelsnavnet er Uromune, men det er ikke registrert i Norge.

Behandlingen gis daglig i flere måneder, og forskerne betegner behandlingen som en vaksine. "Det er en slimhinnebasert vaksine som administreres under tungen, og immuniteten overføres til slimhinneoverflater som skjeden, urinrøret og viktigst av alt, blæren," kommenterer medforfatter Dr. J. Curtis Nickel til Reuters Health6. "Det er en veldig langsom vaksinasjonsprosess som er svært trygg og effektiv." Minimum behandlingstid anslås å være 3 måneder.

Det er foreløpig uklart hvor lenge effekten varer. Pågående observasjonsstudier tyder på at noen ser ut til å trenge revaksinering etter 1 år dersom de på ny begynner å få infeksjoner.

Kilder

Referanser

  1. Benito-Villalvilla C, Cirauqui C, Diez-Rivero CM, Casanovas M, Subiza JL, Palomares O. MV140, a sublingual polyvalent bacterial preparation to treat recurrent urinary tract infections, licenses human dendritic cells for generating Th1, Th17, and IL-10 responses via Syk and MyD88. Mucosal Immunol. 2017;10(4):924-935. doi:10.1038/mi.2016.112 DOI
  2. Nickel JC, Lorenzo-Gómez MF, Foley S, Saz-Leal P. A novel sublingual vaccine will dramatically alter the clinical management of recurrent urinary tract infections in women. Paper presented at: 2021 American Urological Association Annual Meeting; September 10-13, 2021; virtual. Abstract PLLBA-02. www.urologytimes.com
  3. Lorenzo-Gómez MF, Padilla-Fernández B, García-Criado FJ, et al. Evaluation of a therapeutic vaccine for the prevention of recurrent urinary tract infections versus prophylactic treatment with antibiotics. Int Urogynecol J. 2013;24(1):127-134. doi:10.1007/s00192-012-1853-5 DOI
  4. Lorenzo-Gómez MF, Padilla-Fernández B, García-Cenador MB, et al. Comparison of sublingual therapeutic vaccine with antibiotics for the prophylaxis of recurrent urinary tract infections. Front Cell Infect Microbiol. 2015;5:50. Published 2015 Jun 3. doi:10.3389/fcimb.2015.00050 DOI
  5. Lorenzo-Gómez MF, Foley S, Nickel C, et al. Sublingual MV140 for Prevention of Recurrent Urinary Tract Infections. NEJM Evidence. Published January 21, 2022. DOI:https://doi.org/10.1056/EVIDoa2100018
  6. Emery G. 3 Months of Daily Sublingual Therapy Cuts UTI Recurrences by More Than Half. Reuters/Medscape, February 04, 2022. www.medscape.com