Nyhetsartikkel

Ny behandling for tyroidea-øyesykdom?

Blant pasienter med Graves' sykdom får 40 prosent øyesykdom med utvikling av utstående øyne, proptose - eksoftalmus. En ny medisin synes å kunne bremse utviklingen av proptose.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Øyeforandringer ved hypertyreose, Graves' orbitopati, er en sjelden autoimmun sykdom med en insidens på cirka 2 tilfeller per 10.000 per år1. Tilstanden oppstår hos ca. 40 prosent av de med Graves' sykdom2. Sykdommen har en aktiv, progressiv periode med inflammasjon før den går over i en stabil, inaktiv og fibrotisk periode etter 1 til 3 år. Foruten utstående øyne, eksoftalmus, medfører tilstanden ulike symptomer som tørre øyne, økt tåreproduksjon, lokal irritasjon og kosmetiske effekter. Tilstanden kan imidlertid også føre til alvorligere symptomer som uttalt proptose (utstående øyne), diplopi og kompresjon av synsnerven med risiko for tap av synet.

Forskning de senere år har avdekket at insulin-liknende vekstfaktor I reseptor (IGF-IR) spiller en avgjørende rolle i patogenesen til sykdommen3.

Den aktuelle studien var en randomisert, dobbelt-blind, placebo kontrollert studie der pasienter med aktiv tyreoideasykdom ble randomisert til enten å motta intravenøse injeksjoner med IGF-IR-hemmeren teprotumumab eller placebo hver 3. uke i totalt 21 uker4. Det primære utfallsmålet var proptose respons, en reduksjon av proptose med ≥2 mm ved uke 24.

Totalt fikk 41 pasienter teprotumumab og 42 fikk placebo. Ved uke 24 var andelen med proptose respons høyere i gruppen som fikk teprotumumab enn de som fikk placebo - 83 prosent versus 10 prosent. NNT var 1.36. Alle sekundære utfallsmålene var også klart bedre for teprotumumab - 78 prosent versus 7 prosent. Det var imidlertid to alvorlige bivirkninger i teprotumumab-gruppen.

Forfatterne konkluderer at blant pasienter med aktiv tyreoideasykdom, ga teprotumumab bedre resultater når det gjaldt proptose, klinisk aktivitets skår, diplopi og livskvalitet enn placebo.

Dette var en fase 3-studie. Teprotumumab er ikke registrert i Norge.

Kilder

Referanser

  1. Smith TJ, Hegedüs L. Graves’ disease. N Engl J Med 2016;375:1552-1565. New England Journal of Medicine
  2. Prummel MF, Bakker A, Wiersinga WM, et al. Multi-center study on the characteristics and treatment strategies of patients with Graves’ orbitopathy: the first European Group on Graves’ Orbitopathy experience. Eur J Endocrinol 2003;148:491-495. PubMed
  3. Douglas RS, Naik V, Hwang CJ, et al. B cells from patients with Graves’ disease aberrantly express the IGF-1 receptor: implications for disease pathogenesis. J Immunol 2008;181:5768-5774. PubMed
  4. Douglas RS, Kahaly GJ, Patel A, et al. Teprotumumab for the Treatment of Active Thyroid Eye Disease. N Engl J Med 2020; 382:341-352 . doi:10.1056/NEJMoa1910434 DOI